12.4. МЕТОД STOP & GO ( «СТІЙ-ІДИ») КІНЕМАТИКА

Метод Stop & Go передбачає виконання одночасних спостережень між референцної і мобільним (одним і більше) приймачами. Визначення координат виконується за безпосередньої установки антени на визначених пунктах, тобто вимірювання відносяться до закріплених точок на місцевості. За рахунок безперервності роботи приймачів зростає обсяг вимірювань, що дозволяє отримати точність, яку можна порівняти із статичним методом.

Метод Stop & Go застосовується в мережах з великою кількістю пунктів (точок) на відкритій місцевості. Тривалість часу вимірів на пункті - до 1-2 хв.

Основні вимоги методу Stop & Go:

-           вирішення неоднозначності до початку виконання вимірювань (ініціалізація);

підтримання постійного захоплення не менше 4-х супутників під час

руху;

інтервал запису - 5-10 сек (див. Посібник користувача);

при втрату захоплення супутників необхідно повернутися на попередню певну точку і повторити вимірювання або заново виконати процедуру ініціалізації.

У Stop & Go для зв'язку вимірювань під час руху мобільного приймача до початку вимірів повинна бути вирішена неоднозначність, тобто виконана ініціалізація приймача. Існує декілька способів ініціалізації: статична сесія, обмін антен, відома базисна лінія, On-The-Fly (On-The-Way) - ініціалізація в польоті (у дорозі).


1)         При статичної (швидкостатичний) сесії виконуються одночасні
вимірювання на двох пунктах протягом тривалого часу (не менше 1-ї години
для статичного методу). Координати одного з пунктів повинні бути відомі. В
якості другого пункту може використовуватися будь-яка тимчасова точка
(Мобільний 1), обрана для ініціалізації, або перше визначається точка 1 (див.
рис. 15). Відстань між точками може бути від 2 м до 1 км.

При обміні антен на відстані 5-10 м від вихідного пункту вибирається тимчасова точка (Мобільний1). На пунктах Референцний1 і Мобільний1 виконують вимірювання протягом 5-10 хв з не менш ніж 4-х супутників. Потім змінюють антени місцями, підтримуючи постійний захоплення не менше 4-х супутників. При новій установці продовжують вимірювання протягом 5-10 хвилин, після чого антени повертаються в початкове, вихідне положення. Необхідною умовою є однакова висота антени при першому і повторної установки.

При використанні відомої базисної лінії (з точністю ± 5 см), виконують 2-х-хвилинний сеанс спостережень на пунктах цієї лінії, після чого приступають до безпосередніх до вимірювань.

On-The-Fly підтримується тільки двочастотні приймачами при можливості програмного забезпечення вирішувати неоднозначність при такій ініціалізації. Для вирішення неоднозначності достатньо накопичити безперервні (без пропуску циклів) вимірювання при постійному захопленні не менш ніж 5-ти супутників протягом деякого періоду часу, причому мобільний

приймач може негайно починати вимірювання на визначених пунктах. При втраті захоплення триває процедура вимірів і протягом наступного інтервалу часу з 5-ю супутниками вирішується неоднозначність. Кількість супутників впливає на час вирішення неоднозначності: чим більше супутників, тим менше час ініціалізації. Для отримання повної інформації необхідно звернутися до Посібника користувача конкретним типом із супутника.

Залежно від кількості приймачів і взаємного розташування пунктів можливі різні варіанти використання Stop & Go. Типовими схемами є радіальний та траверсний. У радіальному методі для контролю рекомендується виконувати повторні визначення пунктів, в траверсном - виконати замикання між початковим і кінцевим пунктом.


При використанні двох приймачів одна знаходиться на референцної пункті, а друга (мобільний) переміщається по визначеним пунктам. При повторному відвідуванні можна зберегти референцної станцію або перемістити її на другий пункт (див. рис. 16). Для отримання незалежних результатів вимірювань необхідно, щоб різниця в часі між повторними сеансами становила близько 1 години, протягом якого зміниться геометричне розташування супутників.

При використанні трьох приймачів одна знаходиться на референцної пункті, а два мобільних приймача (одночасно) переміщаються по визначеним точками - назустріч або слідом один одному (див. рис. 17).


Можливий інший варіант, коли дві приймача знаходяться на референцних пунктах, а третій переміщається по визначеним точках (див. рис .18).Порядок роботи на референцної станції та вимоги аналогічні статичного методу (див. розділ 12.1.). Установка на референцних і мобільному приймачах виконуються у відповідності з Керівництвом користувача.

Порядок роботи на мобільної станції встановлюється Керівництвом користувача.

При переміщенні з пункту на пункт необхідно підтримувати постійний захоплення супутників. При втраті захоплення супутників необхідно повернутися на попередню певну точку і повторити вимірювання, або заново виконати процедуру ініціалізації.

Після закінчення вимірів рекомендується виконати замикання на перший пункт. Це дозволить у разі необхідності виконати обробку вимірювань з кінця спостережень.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я