1.1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СУПУТНИКОВОЇ ГЕОДЕЗІЇ

Космічна геодезія - розділ геодезичної науки, в якому для вирішення наукових і практичних задач геодезії використовуються результати:

спостережень штучних і природних космічних об'єктів (штучні супутники Землі (ШСЗ), Місяць) з поверхні Землі;

спостережень, виконаних між ШСЗ;

вимірювань, виконаних за допомогою апаратури, встановленої на борту ШСЗ.

Відповідно до цього космічна геодезія розглядає і вирішує наступні питання:

теорія використання спостережень космічних об'єктів для рішення геодезичних задач;

методи та засоби спостережень космічних об'єктів;

апаратне забезпечення ШСЗ і наземних станцій для рішення геодезичних задач;

методи визначення та уточнення орбіт ШСЗ;

-           обробка та інтерпретація отриманих даних. Основними завданнями супутникової геодезії є:

визначення взаємного положення пунктів в деякій системі координат;

визначення положення центру референц-еліпсоїда щодо центру мас

Землі;

визначення координат пунктів в єдиній для всієї Землі системі координат, що віднесена до центру мас Землі (геоцентричної системі координат);

створення і підтримка на необхідному рівні точності єдиної світової геодезичної системи;

встановлення зв'язку між відокремленими геодезичними системами;

вивчення зовнішнього гравітаційного поля і фігури Землі;

-           уточнення деяких фундаментальних геодезичних постійних, що характеризують форму, розміри і добове обертання Землі, а також визначення їх змін в часі.

Космічна геодезія тісно пов'язана з такими науковими дисциплінами, як вища геодезія, теорія фігури Землі, гравіметрія, геодинаміка, геофізика, картографія, астрономія, прикладна математика, обчислювальна техніка та програмування, електротехніка та радіоелектроніка, приладобудування та інші. З одного боку, вона використовує досягнення цих наукових дисциплін, а з іншого, надає дані, які сприяють подальшому розвитку деяких з них.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я