9.3. СКЛАДАННЯ РОБОЧОГО ПРОЕКТУ

Робочий проект складається на підставі технічного завдання, технічного проекту і матеріалів рекогносцировки з метою розробки оперативного плану виконання польових робіт та організаційних заходів.

Робочий проект складається перед виїздом на польові роботи і затверджується начальником партії та головним інженером експедиції.

Робочий проект повинен враховувати кількість і тип наявних приймачів, а також можливості програмного забезпечення для обробки вимірів.

У складі робочого проекту:

1)         Складається схема розстановок приймачів у сеансах (сесіях) з не
менш ніж одним загальним пунктом між суміжними сеансами (так званим
«перекриттям»). Мінімальна кількість сеансів у статичному методі, необхідний
для обчислення координат пунктів, визначається за формулою:

* = ^    , (33)

N - O

де S - кількість сеансів, P - загальна кількість пунктів у мережі, O - число загальних пунктів у сеансах, N - кількість приймачів.

Уточнюється геометрична схема проектованої мережі.

Остаточно визначається місце розташування пунктів для референцних станцій.

Вибираються вектори в мережі, які будуть визначатися повторно. Рекомендується для виключення можливих приладових помилок приймача і антени повторні вимірювання виконувати іншими приймачами.

Складаються графіки значень DOP і видимості супутників на весь період польових робіт за допомогою програмного забезпечення по супутниковому альманаху.

Для пунктів, що мають перешкоди, з використанням програмного забезпечення складаються діаграми перешкод.

Для кожного пункту визначаються вікна спостережень з гарними показаннями DOP, з необхідною кількістю супутників і з урахуванням наявних перешкод. При цьому необхідно виключати інтервали з різкими,

стрибкоподібними коливаннями значення DOP.

Робочий проект завершується розробкою структури організації спостережень (програми спостережень), яка включає в себе наступне:

1) визначається тривалість сеансів в залежності від відстані між

пунктами за формулами (при 5-ти супутниках і нормальному DOP): Таблиця 6

 

Метод

Тривалість сеансу при використанні

вимірювань

одночастотного приймача двочастотного приймача

Статичний

30 хв + 3 хв/км   20 хв + 2 хв/км

Швидкостатичний

10 хв + 1 хв/км

Затверджуються маршрути руху між пунктами.

Складається розклад виконання супутникових вимірів для всіх виконавців.

Пояснювальна записка до робочого проекту повинна містити наступні розділи:

Проектовані роботи із зазначенням всіх пунктів мережі та їх зв'язків (схема мережі).

Програма робіт на об'єкті.

Графіки значень DOP і видимості супутників на весь період польових

робіт.

Графіки вікон спостережень для всіх пунктів, що мають перешкоди.

Організація і технологія виконання робіт з обгрунтуванням вибору методу вимірювань і часу роботи на пунктах.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я