9.1. СКЛАДАННЯ ТЕХНІЧНОГО ПРОЕКТУ

Технічний проект складається на підставі технічного завдання. Робота над технічним проектом починається зі збору матеріалів раніше виконаних на об'єкті геодезичних робіт. У процесі збору матеріалів геодезичної вивченості повинні бути отримані такі відомості:

Матеріали обстеження існуючих пунктів геодезичних мереж.

Виписки з каталогів координат і висот пунктів, які можуть бути використані в якості вихідних в проектованої мережі.

Абрис і картки закладку існуючих пунктів.

Витяги зі звітів раніше виконаних робіт, особливо що стосуються оцінки точності.

Детальний довідка про системи координат і висот, прийнятих на об'єкті робіт.

Проводиться збір та систематизація картографічних (топографічних) матеріалів відповідного масштабу. На карти наноситься розташування всіх існуючих пунктів, які передбачається включити або прив'язати до проектованої мережі. При цьому необхідно оцінити ці пункти стосовно до нормальних умов спостережень для супутникових вимірів.

Вибір схеми побудови проектованої мережі та методів супутникових вимірів залежить від призначення мережі та її точності. Вибір проводиться


відповідно до вимог розділу 6, а також з урахуванням технічного завдання і матеріалів геодезичної вивченості. При виборі методу побудови мережі рекомендується керуватися параметрами, наведеними в таблиці 5.

Щільність пунктів створюваної мережі встановлюється у відповідності з діючими інструкціями. У процесі проектування рекомендується дотримуватися рівномірного розміщення визначаються пунктів по всьому об'єкту робіт.

При виборі місця розташування проектованого пункту для супутникових вимірів необхідне дотримання наступних вимог:

Забезпечення нормальних умов спостережень.

Відсутність поблизу пункту (до 1-2 км) потужних джерел випромінювання (теле-і радіопередавачі і т. п.).

Більша частина горизонту навколо пункту не повинна мати перешкод вище 15°.

Забезпечення довготривалої схоронності центру.

Забезпечення зручного під'їзду, доступу до пункту в будь-який час незалежно від погодних умов.

На міській території рекомендується проектувати пункти на що піднімаються будівлях з урахуванням вимог, наведених вище, і вимог чинних інструкцій.

При можливості необхідно використовувати існуючі пункти ГГС, якщо вони відповідають вимогам, що пред'являються до пунктів створюваної мережі. Остаточне рішення про вибір місця розташування пункту приймається після виконання польовий рекогносцировки.

Вибір вихідних пунктів проводиться відповідно до вимог при забезпеченні нормальних умов спостережень.

Проектування геометричних зв'язків між пунктами провадиться відповідно до обраної схеми побудови. При побудові у вигляді замкнутих геометричних фігур кожен пункт має визначатися, як мінімум, двома незалежно вимірюються векторами. Висячі вектори не допускаються. У витягнутих мережах (ходах) для контролю вимірювань рекомендується проектувати зв'язку між кінцевими пунктами мережі (ходу).

При проектуванні необхідно передбачити повторні вимірювання визначених векторів: для проектованих мереж згущення у складі ГГС 3-го і 4-го класу - у кількості не менше 50% і 25% відповідно від загальної кількості вимірів, для розрядних та знімальних мереж - на пунктах з поганими умовами спостережень. Повторні вимірювання рекомендується виконувати в інший час (вікно спостережень).

Для контролю рекомендується додатково проектувати вектори між вихідними пунктами, що дозволить оцінити надійність вихідної основи.

При визначенні довгих векторів (20 км) необхідно передбачити вимірювання метеорологічних параметрів: температури, атмосферного тиску, вологості повітря. Це дозволить виключити помилки, викликані впливом тропосфери. Вплив іоносфери виключається при вимірах двочастотні приймачами або при тривалому сеансі одночастотних приймачами. Облік метеорологічних параметрів виконується програмним забезпеченням.

Пункти ГГС, не включені в мережу в якості вихідних і розташовані на відстані не більше 5 км, повинні бути пов'язані з проектованої мережею.

У проекті визначається місце розташування референцних станцій для сеансу (сесії) або групи сеансів спостережень. Референцної станції можуть розташовуватися як на вихідних пунктах, так і на що визначаються. До референцної станції пред'являються підвищені вимоги у забезпеченні нормальних умов спостережень, тому що результати вимірювань під час залежать від якості роботи референцної станції.

Графічна частина проекту складається на картах із зазначенням місця

розташування вихідних і обумовлених пунктів, зв'язків між пунктами проектованої мережі, місця розташування референцних станцій.

Заключним етапом розробки технічного проекту є складання пояснювальної записки, яка повинна містити такі відомості:

Обгрунтування технічного проекту, нормативні документи, геодезична вивченість, фізико-географічна характеристика об'єкта робіт, що проектуються роботи, система координат і висот.

Раніше виконані роботи: найменування пунктів геодезичного обгрунтування, назви робіт, найменування організацій, які виконували роботи, рік виконання, оцінка точності, система координат і висот.

Програма виконання робіт з обгрунтуванням обраної схеми і методів вимірювань.

Технологія виконання робіт з докладним викладом порядку і часу виконання робіт і здачі готової продукції.

Кошторис витрат на проектовані роботи.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я