8.2. СХЕМИ ПОБУДОВИ СУПУТНИКОВИХ МЕРЕЖ

При створенні і реконструкції геодезичних мереж із застосуванням супутникової технології геометрична форма мережі не впливає на точність визначення координат. У разі використання результатів супутникових вимірювань для визначення геометричних елементів (довжин ліній і кутів) у традиційних побудовах (тріангуляція, трілатерація, полігонометрія), необхідно дотримувати встановлені відповідними інструкціями вимоги до форми мережі. Зрівняльні обчислення в таких мережах виконуються за звичайними програмами, що застосовуються в традиційних геодезичних методів.

При використанні супутникової технології рекомендується дві основні схеми побудови мереж:

замкнутих геометричних фігур (полігонів);

радіальна.

Побудова у вигляді замкнутих геометричних фігур являє собою систему пунктів з визначенням векторів між ними таким чином, щоб вони утворили замкнуті геометричні фігури (полігони). Примірна форма мережі наведена на рис. 7.


Побудова у вигляді радіальних мереж являє собою систему пунктів з визначенням векторів між референцної приймачем і мобільним приймачем. Ці вектори вважаються «висячими». Примірна форма радіальної мережі наведена на рис. 8.Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я