ЗМІСТ

1. Вступ          5

Предмет і завдання супутникової геодезії 5

Виникнення і розвиток супутникової геодезії      6

Методи вирішення завдань супутникової геодезії            8

Методи спостережень ШСЗ 10

Розвиток сучасної супутникової геодезії   11

2.         Системи відліку в супутниковій геодезії   13

Класифікація систем координат      13

Перетворення деяких систем координат   18

Системи відліку часу            22

3.         Загальноземні системи координат  26

WGS-84          26

Система геодезичних параметрів Землі ПЗ-90      28

ITRS і ETRS   29

Параметри переходу між деякими системами координат            30

4.         Структура СРНС      31

Підсистема космічних апаратів       31

Підсистема наземного контролю й керування      33

Підсистема апаратури користувачів           34

5.         Орбітальний рух супутника в СРНС         36

Елементи орбіти супутника            36

Обчислення координат супутника 37

Інформація про рух супутника       39

6.         Основи теорії супутникових вимірів (позиціонування)  41

Загальний принцип позиціювання 41

Фізичні основи позиціювання        43

7.         Методи позиціонування      45

Методи позиціонування      45

Методи супутникових вимірів        47

8.         Побудова геодезичних мереж супутниковими методами           50

Планова і висотна геодезична основа для розвитку
геодезичних мереж   50

Схеми побудови супутникових мереж      51

9.         Проектування і планування робіт при супутникових вимірах   54

Складання технічного проекту       54

Рекогносцировка пунктів, закладка центрів         57

Складання робочого проекту          58

10.       Обладнання для супутникових вимірів     61

Вимоги до супутникових приймачів         61

Перелік рекомендованого обладнання і його підготовка

до роботи       61

11.       Метрологічна атестація супутникових приймачів           63

Підготовка супутникових приймачів до атестації            63

Визначення похибки вимірювання лінійних базисів в
залежності від тривалості спостережень у статичному
методі 65

Визначення похибок вимірювання лінійних базисів в
псевдокінематічному методі            66

Визначення похибок вимірювань збільшень координат у
статичному методі по нев'язки в замкнутих фігурах        66

Визначення похибок вимірювань координат методом
«Кінематика в режимі реального часу»^ТК)         67

12.       Виконання супутникових вимірів  68

Статичний метод      68

Швидкостатичний метод     70

Псевдокінематичний метод 71

Метод Stop & Go ( «Стій - Іди»)кінематика          76

Кінематика в режимі реального часу (RTK - Real-Time
Kinematic)      80

13.       Загальні відомості про програмне забезпечення для обробки
результатів супутникових вимірювань      82

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ     86


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я