12.4. Урівнювання замкнутого полігону


В замкнутому нівелірному ході, який опирається на репер Rp, висота його відома. Висоти точок в замкнутому ході обчислюють наступним чином (рис.82).

В графу 2 відомості виписують виміряні перевищення між сусідніми точками та знаходять їх суму 2Нв (табл.18). В нашому випадку сума виміряних перевищень ходу дорівнює +15мм. За формулою (129) визначають нев'язку, а за формулою (133) поправку на кожну станцію (штатив) з оберненим знаком за формулою

V = -fh In, (133) де n - кількість станцій (штативів) в ході.

Поправки заокруглюють до цілих міліметрів. Наприклад, в нашому випадку кількість штативів дорівнює 8, а нев'язка становить +15 мм, тому поправки при визначенні підібрані так, щоб їх сума дорівнювала неув'язці з оберненим знаком. До виміряних перевищень додають поправки і отримують виправлені перевищення, які записують в графу 5.

Висоти точок нівелірного ходу визначають шляхом послідовного алгебраїчного додавання виправлених перевищень до відомих висот, починаючи з вихідного репера. Результати обчислень записують в графу 6.

Контролем обчислень є отримання висоти кінцевого вихідного репера.

Табл. 18 запозичена з книги А.А. Лукерьин, В.Н. Гощицкий Уравновешивание геодезических величин. Киев, 1968,-С. 212.

Таблиця 18

Відомість обчислення висот точок технічного нівелювання

 

Номери точок

Виміряні перевище­ння, мм

К-сть шта­тивів

Поправ­ки, мм

Виправ. переви­щення

Висоти точок, м

1

2

3

4

5

6

Rp

+2106

2

-4

-4

68,020

1

 

 

 

 

 

 

+1310

1

-2

-2

70,122

2

 

 

 

 

 

 

+101

1

-2

-2

71,430

3

 

 

 

 

 

 

-1002

1

-2

-2

71,529

4

 

 

 

 

 

 

-2500

3

-5

-5

70,525

rp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68,020

YJit =0

n=8

lv=-15

YJit =0

donfh = ±50709 = ±48мм


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я