1.4 Норми водоспоживання та кількість промислових стічних вод

Витрата води на промислові потреби промпідприємств залежить від характеру та обсягу виробництва та застосованих технологічних процесів.

Норма водоспоживання для виробництва однакової продукції залежить від ряду факторів:

виду та якості сировини;

технологічної схем виробництва;

застосування обладнання;

місцевих умов;

якості використаної води.

Нормою водоспоживання вважається доцільна  кількість води, що необхідна для виробничного процесу і встановлена на основі передового опиту або науково обґрунтованого розрахунку. Нормою водовідведення є встановлена середня кількість стічних вод, що відводяться від виробництва у водойми при доцільній нормі водоспоживання.

Орієнтовно норми водоспоживання на промислові потреби можуть прийматись по справнику «Укрупненные нормы расхода воды и отвода сточных вод на единицу продукции для различных отраслей промышленности». Укрупнені норми водоспоживання та водовідведення виражаються у м3 води на одиницю готової продукції або сировини.

При усьому цьому розрізняють повні витрати води, необхідної на потреби виробництва та витрати “свіжої” води, яка береться з водного об’єкту чи мережі міського водопроводу для поповнення втрат в оборотних циклах.

Укрупнені норми водовідведення у різних галузях промисловості коливаються у широких межах. Так, наприклад, при збагаченні 1т вугілля утворюється 0,08 м3 стічних вод, при виплавці 1т сталі-4 м3, при виробництві 1т синтетичного дивінілового каучуку –18 м3, 1т цементу – 0,12 м3. Кількість стічних вод від крупних промислових підприємств досягає 200-400 тис. м3 за добу. На практиці кількість промислових стічних вод від окремих установок або цехів може коливатись у широкому діапазоні від декількох м3/ч до десятків тисяч. На багатьох хімічних, металургійних, збагачувальних заводах і фабриках кожну годину відводяться та оброблюються десятки тисяч м3/ч промислових стічних вод.

Розрахункові витрати виробничних стічних вод, що потрапляють на очисні споруди визначаються за формулою:

,                                                                                                        (1.3)

де N – норма водовідведення на одиницю продукції або перероблюваної сировини, м3;

M – продуктивність цеху, число одиниць продукції або перероблюваної сировини.

,                                                     (1.4)

де   - продуктивність цеху за зміну, число одиниць продукції за зміну;

 - коефіцієнт годинної  нерівномірності утворення промислових стічних вод;

Т- тривалість роботи  цеху, год.

Кількість атмосферних вод, що утворюються в результаті випадіння опадів (поверхнево-зливовий стік з територій промпідприємств) залежить від клімату району розташування і площаді промислової площадки, водонепроникності окремих видів покриттів. Кількість атмосферних вод залежить від інтенсивності і тривалості розрахункового дощу.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я