7.3 Виробництво хімічних речовин

Усі хімічні речовини, які виготовляють на цих заводах , отримують з газової фази , що видаляється з коксових батарей. Ця газ містить певну кількість вологи, яка конденсується у вигляді води. Ця вода містить високі концентрації  хімічних компонентів. У хімічному виробництві цих підприємств здійснюють поступове вилучення цих компонентів з конденсату газів, що відходять. Першим етапом є отримання аміаку або аміачної води (NH4OH) за допомогою метода евапорації, при якому аміак відганяється за допомогою пари.

Другий етап – екстракція, тобто вилучення одних речовин за допомогою розчинення в інших. Цим методом видаляться феноли за допомогою обробки їдким натром NaOH.

У результаті отримують фенолят натрію (C6H5ONa) - необхідна речовина для фармацевтичної галузі тощо. Послідуюча розгонка конденсату дає можливість вилучити цілий ряд хімічних речовин: толуол, ксилол, перидинову основу, сірчану кислоту тощо. Усі вказані речовини отримують на спеціальному обладнанні і на кожній стадії утворюють свої стічні води. Таким чином, на коксохімічних підприємствах утворюється приблизно      200 м3/ год. забруднених стічних вод.

На цих підприємствах маються також системи водяного охолодження технологічних агрегатів, які в процесі використання тільки нагріваються (умовно чисті стічні води).

На коксохімічних заводах мається декілька видів систем водовідведення:

фенольна каналізація;

промислово-зливова;

господарчо-побутова;

система оборотного водопостачання умовно чистих вод від охолодження технологічного обладнання.

Усі системи забруднені хімічними речовини, навіть в господарчо-побутовій каналізації стічні води містять до 100 мг/л фенолів.

Фенольні стічні води очищують у декілька стадій:

1) очистка від завислих та смолистих речовин (механічне очищення у первинних відстійниках для видалення важких смол та грубо дисперсних домішок);

2) флотація для доочищення стічних вод і більш глибокого  видалення смол і олій. Для цього застосовують  масловіддільники, які працюють за принципом імпелерної флотації. Залишкова концентрація смол і масел в очищеній воді – 60-70 мг/л;

3)біологічна очистка стічних вод від фенолів, ціанідів та радоні дів. Кінцевий вміст фенолів в очищеній воді складає 0,1-0,3 мг/л, радонідів – 5-20 мг/л.

Поверхнево-зливові стічні води, через забруднення шкідливими речовинами, необхідно направляти на спеціальне очищення з фенольними стічними водами.

Контрольні запитання:

1          .Тушіння коксу мокрим та сухим засобами. Екологічні переваги сухого тушіння коксу над мокрим.

Види стічних вод на коксохімічних заводах та основні забруднення, що характерні для цих стічних вод.

Виробництво хімічних речовин.

Системи водовідведення коксохімічних заводів.

Очистка фенольних стічних вод.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я