ВСТУП

Навчальна дисципліна «Технологія очистки води від розчинених домішок» належить до циклу вибіркових професіонально-орієнтованих дисциплін за напрямом «Водні ресурси» із спеціальності 7.092601 - Водопостачання і водовідведення.

Предметом вивчення дисципліни «Технологія очистки води від розчинених домішок» є методи, способи, технологічне оформлення та конструктивні особливості апаратів для видалення з природних та стічних вод речовин, які знаходяться у розчиненому стані.

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців знань, пов’язаних з вирішенням питань очищення води від розчинених в ній домішок для доведення якості природної води до показників питної, підготовки глибоко очищеної води, а також обробки стічних вод з метою виділення з них цінних речовин, організації безстічного водопостачання та зменшення шкідливого впливу стічних вод на навколишнє середовище.

            Основні завдання дисципліни складаються з формування знань та вмінь, що необхідні для виконання професійних завдань із спеціальності Водопостачання та водовідведення.

Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладення дисципліни, є теоретична і практична підготовка студентів з таких питань:

- основні положення та вимоги державних стандартів до якості води, використовуваної для питного та технічного водопостачання;

- класифікації домішок природних вод та процесів підготовки води відповідно до фазово-дисперсного стану домішок;

- основні процеси, які можуть бути застосовані для видалення з води розчинених домішок;

- конструктивні особливості технологічного оформлення видалення з води розчинених домішок;

- основні принципи розрахунку установок для видалення з води розчинених домішок

Дане видання покликане допомогти студентам у вивченні дисципліни і для цього містить  теоретичний матеріал з усіх змістових модулів, контрольні питання і рекомендовану літературу.

При роботі з поданою інформацією слід звертати увагу на визначення, класифікації, тези, виділені курсивом і жирним шрифтом.

Уважне вивчення приведеної інформації і схем, опрацьовування  контрольних питань допоможуть студентам успішно справлятися із завданнями  поточного і підсумкового контролю.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я