1. Джерела появи в природних водах присмаків і запахів

Вода, використовувана для господарсько-питних потреб, повинна мати високі органолептичні показники (відсутність забарвлення, каламутності, присмаків і запахів, шкідливих мінеральних і органічних домішок і ін.).

Проблема поліпшення смакових показників води набуває особливого значення у зв'язку з необхідністю використання поверхневих джерел водопостачання, оскільки запасів підземних вод не вистачає. Дезодорація такої води надзвичайно ускладнюється через безперервне забруднення річок, озер та інших водоймищ стоками промислових підприємств, що часто містять значні кількості гомофазних домішок.

Знижені смакові показники природних вод звичайно обумовлюються особливостями їх мінерального і органічного складу. Розрізняють запахи і присмаки, що викликаються неорганічними сполуками (мінеральні солі, сірководень та ін.) і органічними речовинами. До останніх відносять органічні речовини як біологічного походження, так і ті, що вносяться із стоками промислових підприємств.

Поява у воді розчинених органічних речовин біологічного походження є наслідком перебігу процесів інтенсивного розпаду і подальшої трансформації залишків вищих водних рослин, а також великої кількості планктонних і бентосних організмів, різних грибів і бактерій. Найінтенсивніше збагачується природна вода органічними речовинами в періоди «цвітіння» водоймищ, оскільки в цей час внаслідок масової життєдіяльності водоростей таі інших організмів у воду виділяється велика кількість низькомолекулярних спиртів, альдегідів, кетону, карбонових кислот і оксикислот, фенолвміщуючих та інших речовин, що мають сильний запах.

Скидання промислових стічних вод у природні водоймища призводить до забруднення води різними за складом і властивостями органічними сполуками. Серед них найбільш поширені вуглеводні нафти і нафтопродуктів, феноли і поліфеноли, синтетичні аліфатичні спирти і кислоти, поверхнево-активні речовини, пестициди і т.п.

У деяких випадках органолептичні властивості води можуть погіршуватися в результаті неправильної експлуатації очисних споруд або при обробці води неправильно підібраними реагентами або неправильно розрахованими їх дозами.

Єдиних, безвідмовно діючих методів для усунення всіх видів запахів і присмаків не існує, проте деякі з них самі по собі або в поєднанні одного з одним забезпечують необхідний ступінь дезодорації.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я