8.1. Класифікація водозливів

Водозливом називають перешкоду на шляху руху потоку, через яку відбувається перелив води (рис. 8.1)

Н                                                                  Z

Р                                                                          h''<0

t

Рис.8.1 – Схема руху рідини через водозлив

Таким чином, перед водозливом глибина водотоку зростає в порівнянні з глибиною, що була до пристрою водозливу. Відстань від гребеня водозливу до найвищої позначки вільної поверхні називається статичним напором на водозливі.

Уведемо наступні значення:

Р - висота водозливу;

Н - статичний напір на водозливі, що заміряють вище водозливу на відстані 3Н;

V0 – швидкість підходу;

t - нормальна глибина в нижньому б'єфі;

z - різниця рівнів води до й після водозливу.

Широке застосування водозливів в інженерній практиці вимагає певної класифікації для них. Їх класифікують за рядом показників.

Класифікація водозливів за типом стінок, через які переливається вода.

водозливи з тонкою стінкою - це водозливи, по периметру вирізу яких укріплений металевий аркуш із гострою крайкою;

водозливи практичного профілю, або гребля - це такі водозливи, в яких товщина гребеня в межах (0,67 - 2,0)Н. Часто низова грань таких водозливів має обрис траєкторії вільно падаючого струменя при висоті падіння, що дорівнює висоті водозливу;

водозливи із широким порогом - це такі водозливи, в яких товщина стінки δ = (2-3)Н.

Класифікація водозливів за формою вирізу отвору в стінці.

водозливи прямокутного перерізу;

водозливи трикутного перерізу;

водозливи трапецієвидного перерізу.

Більшість водозливів улаштовують у формі прямокутного перерізу, водозливи трикутного й трапецієвидного перерізу застосовують в особливих випадках.

Класифікація водозливів за формою в плані.

прямокутні водозливи;

ламані водозливи;

криволінійні водозливи.

Ламані й криволінійні водозливи мають більшу довжину водозливного фронту й пропускають більші витрати в порівнянні з прямолінійними.

.Класифікація водозливів за розташуванням стінок щодо осі потоку.

- нормальні до осі потоку водозливи;

- косі водозливи;

- бічні водозливи.

5. Класифікація водозливів за наявністю в них бічного стиснення.

водозливи без бічного стиснення В = в (рис. 8.2 а);

водозливи з однобічним бічним стисненням в < В (рис. 8.2 б);

водозливи з двостороннім бічним стисненням (рис. 8.2 в).

а)                                                                    б)

В     b                                                    В        b

в)

Рис.8.2 – Форми водозливів за наявністю бічного стиснення

6. Класифікація водозливів за типом сполучення струменя з низовою частиною потоку.

незатоплені водозливи, в яких рівень нижнього б’єфу не впливає на витрату й умови переливу через поріг;

затоплені водозливи, в яких рівень нижнього б’єфу впливає на витрату й умови переливу.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я