СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Навчально-методична література:

Архитектурные конструкции: Учеб. для вузов / З.А. Казбек-Казиев, В.В. Беспалов, Ю.А. Дыховичный и др.; Под ред. З. А. Казбек-Казиева. - М.: Высш. шк., 1989.

Конструкции гражданских зданий: Учеб. пос. для вузов / Т.Г. Мак-лакова, С.М. Нанасова, Е.Д. Бородай и др.; Под ред. Т.Г. Маклако-вой. - М.: Стройиздат, 1986.

Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий и соо ружений. - С.-Пт.: Стройиздат, 2008.

Нормативно-довідкова література:

ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та спору­ди. Основні положення. - К.: Держбуд України, 1999.

ДБН В.2.2-15-2005. Будинки і споруди. Жилые здания. Основные положения. - К.: Держбуд України, 2005.

ДБН В.1.1-7-2002. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єків бу­дівництва. - К.: Держбуд України, 2002.

ДБН В.2.2-16-2005. Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади. - К.: Держбуд України, 2005.

ДСТУ-Н БА.1.1-81-2008. Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні вимоги до будівель і споруд. - К.: Держбуд

України, 2008.

СНиП 23-01-99. Строительная климатология. - М.: Госстрой Рос­сии, 2000.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я