ЗМІСТ

Стор.

ПЕРЕДМОВА           5

1. ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО
ПРОЕКТУВАННЯ   8

1.1. Будівлі і споруди: загальні вимоги (8). 1.2. Класифікація бу­дівель і споруд за призначенням і капітальністю (11). 1.3. Струк­турні частини будівель і споруд, несівні та огороджувальні конс­трукції, кістяк (15). 1.4. Навантаження та дії на будівлі і споруди; будівельно-кліматичне районування (20). 1.5. Індустріалізоване будівництво (22). 1.6. Методи типового архітектурного проекту­вання (24). 1.7. Стандартизація у будівництві: уніфікація і типіза­ція, нормалізація (27). 1.8. Модульна координація у будівництві (30). 1.9. Замінність збірних елементів (35).

ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ, КОМПОЗИЦІЙНІ ТА
КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ         37

2.1. Житлові будівлі: загальні положення, особливості, вимоги, класифікація (37). 2.2. Будівлі і споруди як індустріалізовані бу­дівельні системи (38). 2.3. Принципи проектування житлових бу­дівель (43). 2.4. Квартира: склад, норми житлової площі, категорії житла, об'ємно-планувальні рішення (46).

АРХІТЕКТУРНІ КОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ      49

3.1. Основи і фундаменти (49). 3.2. Стіни: архітектурно-конструк­тивні елементи; конструкції стін з дрібних матеріалів (58).

3.3.      Стіни великоблокових, великопанельних, об'ємно-блокових
будівель (66). 3.4. Перекриття (68). 3.5. Підлоги (71). 3.6. Дахи і
покриття (71). 3.7. Покрівлі (75). 3.8. Перегородки (76). 3.9. Схо-
ди і сходові клітки (80). 3.10. Інші елементи: вікна, двері, балко-
ни, лоджії, еркери (83).

4.         ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ, КОМПОЗИЦІЙНІ ТА
КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ

БУДІВЕЛЬ І СПОРУД         89

4.1. Громадські будівлі і споруди: загальні положення, особливо­сті, вимоги (89). 4.2. Класифікація громадських будівель і споруд (91).   4.3. Функціональний процес - основа проектування (92).

4.4.      Застосування МКРБ, уніфікації і типізації (94). 4.5. Фізико-
технічний аспект архітектурного проектування (97). 4.6. Об'ємно-
планувальні елементи та композиційні схеми (100). 4.7. Інженер-
не обладнання цивільних будівель (108).

АРХІТЕКТУРНІ КОНСТРУКЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ

БУДІВЕЛЬ І СПОРУД         112

5.1. Архітектурно-конструктивні рішення (112). 5.2. Велико-прольотні покриття (117). 5.3. Спеціальні конструкції (121).

ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ, КОМПОЗИЦІЙНІ ТА

КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ

БУДІВЕЛЬ І СПОРУД         127

6.1. Промислові будівлі і споруди: загальні положення, особли­вості, вимоги (127). 6.2. Класифікація галузева та архітектурно-конструктивна (129). 6.3. Технологічний процес - основа проек­тування (135). 6.4. Застосування МКРБ, уніфікація і типізація (138). 6.5. Композиційні та об'ємно-планувальні рішення (141).

АРХІТЕКТУРНІ КОНСТРУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ

БУДІВЕЛЬ І СПОРУД         145

7.1. Основні конструкції: фундаменти, каркаси, стіни, покрит­тя, перекриття (145). 7.2. Спеціальні архітектурно-конструк­тивні елементи: світлоаераційні ліхтарі, ворота тощо (159).

Словник термінів      161

Список використаних джерел         166


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я