ЗМІСТ

Всуп………………………………………………………………………………….5

Змістовий модуль 4.1

„Основи проектування житлових будинків”

Тема 1. „Цілі і завдання дисципліни. Житлові будинки”…………………...7

1.1. Житлове середовище як об'єкт проектування………………………..7

1.2. Основні фактори, що впливають на проектування житла…………..8

1.3. Класифікація житла. Основні типи житлових будинків…………….9

1.4. Квартира і її елементи………………………………………………….9

Тема 2. „Безліфтові квартирні будинки”……………………………………...12

2.1. Індивідуальні житлові будинки……………………………………….12

2.2. Блоковані житлові будинки……………………………………………14

2.3. Безліфтові секційні житлові будинки…………………………………15

2.4.Безліфтові галерейні,коридорні житлові будинки……………………15

2.5. Змішані структури безліфтових будинків…………………………….16

Тема 3.  „Багатоповерхові житлові будинки”      …………………………………17

3.1. Спеціальні вимоги до багатоповерхових житлових будинків……….17

3.2. Секційні житлові багатоповерхові будинки.…………………………18

3.3. Коридорні та галерейні будинки……………………………………….19

3.4. Житлові будинки на рельєфі…………………………………………...20

3.5. Шумозахисні житлові будинки………………………………………...21

3.6. Багатофункціональні житлові будинки………………………………..21

3.7. Багатофункціональні житлові комплекси…………………………….21

3.8. Тимчасові житла………………………………………………………..22

Змістовий модуль 4.2

„Основи проектування громадських будівель і споруд”

Тема 4. „Основи проектування громадських будівель і споруд”………..…23

4.1. Містобудівні та архітектурно-художні особливості проектування….23

4.2. Класифікація громадських будівель…………………………………..24

4.3. Функціональні основи проектування громадських будівель та споруд.

4.4. Основні планувальні елементи громадських будинків……………...27

Тема 5. „Комунікаційні зв’язки громадських будівель та комплексів”…..29

5.1. Горизонтальні комунікації……………………………………………..29

5.2. Вертикальні комунікації………………………………………………..30

5.3. Пожежна безпека та евакуація людей з будинків.   ……………………31

Тема 6. „Будинки системи освіти, виховання та підготовки кадрів”……..33

6.1. Будинки дитячих дошкільних закладів……………………………….33

6.2. Будинки навчальних закладів………………………………………….34

6.3. Вищі навчальні заклади………………………………………………..36

Тема 7. „Будинки видовищних та культурно-освітніх установ”…………..37

7.1. Кінотеатри………………………………………………………………37

7.2. Театрально-концертні будівлі і споруди………………………………38

7.3. Клуби……………………………………………………………………40

7.4. Цирки……………………………………………………………………41

7.5. Музеї…………………………………………………………………….41

7.6. Виставки………………………………………………………………..43

Тема 8. „Будинки і споруди фізкультурно-оздоровчі і спортивні”………..44

8.1. Стадіони…………………………………………………………………44

8.2. Криті спортивні споруди і будівлі…………………………………….45

8.3. Плавальні басейни.       …………………………………………………….45

Тема 9. „Культові споруди і будівлі”…………………………………………..46

9.1. Християнські храми (православні й католицькі)…………………….46

9.2. Мусульманські мечеті…………………………………………………48

9.3. Синагоги………………………………………………………………..49

Тема 10. „Будинки і комплекси торгово-побутового обслуговування

та громадського харчування”…………………………………………50

10.1. Будівлі підприємств роздрібної торгівлі……………………………..50

10.2. Універсами (супермаркети)…………………………………………...51

10.3. Універмаги……………………………………………………………..51

10.4. Криті ринки…………………………………………………………….52

10.5. Торгівельні центри…………………………………………………….52

10.6. Будівлі підприємств громадського харчування……………………..54

10.7. Будинки підприємств побутового обслуговування…………………55

Тема 11. „Будівлі НДІ, проектних і громадських організацій та керування”

11.1. Будівлі науково-дослідних інститутів……………………………….56

11.2. Будівлі органів керування, кредитування й громадських організацій.

Тема12. „Транспортні будівлі і споруди”……………………………………..58

12.1. Вокзали всіх видів транспорту……………………………………….58

12.2. Спорудження для суспільного транспорту………………………….61

Тема 13. „Будівлі комунального господарства”………………………………62

Змістовий модуль 4.3

„Основні принципи і прийоми планування і забудови промислових підприємств”

Тема 14. „Основні принципи планування і забудови промислових

підприємств”            ……………………………………………………………65

14.1. Основні принципи планування територій промислових підприємств.

14.2. Об’ємно-планувальні особливості промислових будівель

різних типів.……….………………………………………………………..66

Тема 15. „Типи промислових будівель і споруд.”……………………………67

15.1. Одноповерхові виробничі будівлі……………………………………67

15.2. Двоповерхові виробничі будівлі……………………………………..68

15.3. Багатоповерхові виробничі будівлі………………………………….68

15.4. Допоміжні будівлі промислових підприємств………………………69

15.5. Будівлі й споруди сільськогосподарських підприємств……………71

Список літератури…………………………………………………………………72


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я