АННОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

О.М. Дудка

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

за модулем 4

«Типологія будівель і споруд»

З КУРСУ

„ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ

АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ”

(для студентів 3 курсу професійного

напрямку 6.060102 – «Архітектура»)

ХАРКІВ - ХНАМГ – 2007

Конспект лекцій з курсу „Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування” модуля 4 - «Типологія будівель і споруд» (для студентів 3 курсу професійного напрямку 6.060102 – «Архітектура»). Авт. Дудка О.М. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 72с.

            Автор: О.М. Дудка

           

            Рецензент: О.Ю. Усачова (ст. викладач кафедри АіЛП ХНАМГ)

            Рекомендовано кафедрою АіЛП, протокол № 6 від 8 грудня 2006р.

           

Конспект лекцій 4 модуля „Типологія будівель і споруд” є складовою частиною дисципліни „Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування”, який складається з трьох змістових модулів:

ЗМ 4.1. Основи проектування житлових будинків;

ЗМ 4.2. Основи проектування громадських будівель і споруд;

ЗМ 4.3. Основні принципи і прийоми планування й забудови промислових підприємств.

У відповідності із завданнями та враховуючи обсяг лекційного матеріалу, частину матеріалу (за вказівкою лектора) студенти проробляють самостійно по літературним джерелам, а також виконують три альбоми графічних завдань за тематикою трьох змістовних модулів. Ці альбоми, доповнюючи конспекти лекцій, повинні сприяти якісному виконанню підсумкових тестів за тематикою цього модуля.

Автор висловлює велику подяку ветерану кафедри АіЛП, к. арх., доценту кафедри Лаврук В.О. за надані матеріали.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я