ТЕМА 6. МАШИНИ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЙНИХ РОБІТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Герметизаційні роботи призначені для надійного й довговічного захисту стиків збірних елементів великопанельних будинків від потрапляння вологи, промерзання й доступу всередину приміщень повітря ззовні.

Захист стиків полягає у виконанні двох процесів: теплоізоляції і герметизації.

Теплоізоляцію стиків треба здійснювати під час монтажу будівель, коли утеплювані поверхні найдоступніші.

Для теплоізоляції стиків застосовують вкладиші з пінополістиролу, жорстких мінераловатних плит на синтетичних сполуках, заливні пінопласти, бітумоперліт.

Теплоізоляційні мінераловатні плити використовують у вигляді стрічок, загорнутих у поліетиленову чи іншу синтетичну плівку або крафт-папір. Ширина таких стрічок має не перевищувати ширину стику більше ніж на 10 %.

Теплоізоляційні плити з полістирольного пінопласту залежно від щільності поділяються на марки: 20, 25, 30 і 40. Ці плити розрізають на бруси потрібних розмірів за допомогою електроструни. Ширина бруса не повинна перевищувати ширину втеплюваної частини більше ніж на 8%.

Матеріали для утеплювання стиків слід завчасно підготувати до встановлення або наклеювання.

За методами забезпечення водо- й повітрозахисту стики зовнішніх стін поділяються на закриті, відкриті й дреновані (комбіновані).

У стиках закритого типу забезпечують водночас водо- й повітрозахист заповненням устів стиків герметизувальними мастиками по ущільнювальних прокладках.

У стиках відкритого типу забезпечуються окремо водо- й повітрозахист. Водозахист полягає у застосуванні спеціальних конструктивних пристроїв (водовідбивних екранів, протидощових гребенів і зуб'їв тощо), а

повітрозахист - у використанні ущільнювальних прокладок та ізоляції, що наклеюється.

Дреновані стики складаються з елементів стиків закритого й відкритого типів. Водозахист забезпечується герметизувальними мастиками по ущільнювальних прокладках, повітрозахист - ущільнювальними прокладками, обклеювальною ізоляцією.

Повітрозахист горизонтальних дренованих і відкритих стиків забезпечується пружними прокладками, а вертикальних - пружними прокладками, обклеювальною або мастиковою ізоляцією, а також клейкими стрічками.

Використання пергаменту й рубероїду для повітрозахисту стиків не допускається.

У разі застосування для повітрозахисту клейких стрічок типу герлену або мастикових композицій типу гермабутилу слід використовувати пружні прокладки. Застосовуючи рулонні полімерні матеріали типу гідробутилу, ущільнювальні прокладки можна не використовувати: в стику утворюється компенсатор, який забезпечує надійну роботу матеріалу. При цьому обов'язкове нанесення ґрунтувального шару.

У стиках відкритого й дренованого типів у місцях перетину вертикальних і горизонтальних стиків слід передбачити дренажні отвори, а також установлення водовідвідних фартухів, для виготовлення яких можна використовувати оцинковане залізо, рулонні полімерні матеріали типу гідробутилу, герволенту тощо.

Для ізоляції стиків дренованого типу застосовують тіоколові й бутилкаучукові вулканізуючі мастики, будівельні мастики, що не тверднуть, еластичні прокладки, ґрунтувальні суміші й клеї.

Як повітрозахисний матеріал слід застосовувати повітрозахисну стрічку герволент, гумовий лист, фольгоізол, бутилову стрічку, гермабутилову мастику тощо.

Більшість технологічних операцій із герметизації стиків великопанельних будинків повністю механізовано. Створені й широко застосовуються в практиці будівництва обладнання, машини й засоби механізації для приготування мастик, подавання їх і замазування стиків, заправляння робочих інструментів, нанесення захисної та фарбувальної ізоляції тощо.

Залежно від видів виконуваних робіт, застосовуваних матеріалів і способів нанесення мастик машини і обладнання поділяються на такі групи:

для герметизації стиків бутилкаучуковими мастиками - змішувачі герметизувальних мастик, заправні установки, агрегати для подавання мастики, розпилювачі тощо;

для герметизації стиків тіоколовими мастиками - установки для перемішування й укладання мастик, пристрої та інструмент для підготовчих робіт, підйомні пристрої, розпилювачі ґрунтувальних сумішей і т. ін.;

для герметизації стиків мастиками, що не тверднуть (полі-їзобутиленовими), - засоби механізації для очищення і підготовки поверхонь стиків, нанесення ґрунтовки, перемішування і укладання мастики в стик тощо.

Засоби механізації робіт із герметизації стиків бутилкаучуковими мастиками

Змішувально-заправна станція (рис. 6.1) призначається для механізованого приготування робочої суміші мастики змішуванням її компонентів (№ 1 і № 2) й заправляння нею шприц-туб на будівельних майданчиках і підприємствах будівельної індустрії під час герметизації стиків панелей зовнішніх стін і покриттів, прилягань балконних плит, плит-лоджій, віконних і дверних блоків у великопанельних будинках.


Станція складається з установки для приготування робочої суміші мастики, пристрою для завантажування компонентів мастики, пристрою для заправляння шприц-туб мастикою, натяжного пристрою в механізмі приводу установки.

Стаціонарна установка УСПГ-1 для приготування робочої суміші мастики (рис. 6.2) складається з рами зварної конструкції, всередині якої встановлено електродвигун, з'єднаний з редуктором втулково-пальцьовою муфтою. Зверху на рамі поставлено змішувально-заправний механізм.

Змішувальну камеру із суцільнотягнутої сталевої труби діаметром 300 мм закрито передньою й задньою кришками. У передній кришці вставлено розвантажувальну ляду для заправляння шприц-туб приготовленою у змішувальній камері мастикою. Розвантажувальну ляду оснащено


напівавтоматичним механізмом, який спеціальною засувкою відрізує мастику, що тягнеться з ляди, й перекриває її отвір після вилучення з неї наповнених мастикою шприц-туб. У задній кришці змішувальної камери встановлено клапан, крізь який під час руху поршня вперед повітря надходить до змішувальної камери, а під час руху поршня назад — виходить з неї.

У верхній частині змішувальної камери змонтовано (на шарнірах) кришку, яка щільно закриває завантажувальну ляду. В задній частині установки на рамі поставлено приводну гайку, за допомогою якої центральний вал із трапецоїдною різьбою в кінцевій частині, обертаючися, здійснює поступальний рух. На цій рамі змонтовано приводний стакан, який через ланцюгову передачу передає обертання на центральний вал. На підкладці розташовано механізм умикання поршня, що являє собою скобу, яка в момент умикання входить у

виточку центрального вала. Скобу поставлено на напрямні. Впираючися в упорний підшипник, змонтований у штоці поршня, скоба захоплюється центральним валом і переміщує поршень.

На кінці нарізної частини центрального вала вставлено поводок, який у момент натискання на кінцеві вимикачі автоматично вимикає установку.

У передній частині установки на рамі закріплено кнопкову панель керування, всередині змонтовано панель пускової й захисної електроапаратури.

Усередині змішувальної камери на кінці центрального вала закріплено змішувальний орган (лопатеве колесо) з трьома лопатями з кутом атаки 30°, який у прохідному положенні знаходиться всередині поршня. За допомогою поршня здійснюється розвантаження готової суміші зі змішувальної камери. Завантажувальний пристрій — це збірна конструкція, що складається з: корпусу, двох порожнистих валиків, двох кронштейнів, у втулках яких вставлено осі двох валиків; двох рейок, установлених на рамі корпусу, вала із зубчастим колесом, маховика на валу-шестірні, проміжного зубчастого колеса, фіксаторів та контрвантажу. Пристрій призначений для механічного завантажування компонентів герметизувальної мастики з поліетиленових мішків у змішувальну камеру. Для вкладання поліетиленових мішків із компонентами мастики на рамі встановлено столик зварної конструкції з листової сталі й труб. Пульт керування роботою змішувача становить зварну конструкцію з кутової і листової сталі.

Пристрій для завантажування шприц-туб мастикою складається з кронштейна, упора й муфти.

Кронштейн - зварна конструкція зі швелера й листової сталі — слугує для закріплення на ньому упора.

Упор складається з плити із закріпленим на ній кінцевим перемикачем, втулки із зовнішньою трапецоїдною різьбою та підпружиненого штока, який рухається у втулці й при повному завантаженні шприц-туби мастикою натискає на кінцевий вимикач і зупиняє станцію.

Надпись: Муфта складається із штурвала, пригвинченого до втулки з трапецоїдною різьбою, та фланця, що притискується до втулки за допомогою упорного кільця через упорний підшипник. Муфта призначена для підтискання шприц-туби до завантажувального отвору змішувальної камери під час її завантажування.
Натяжний пристрій складається з двох зірочок, закріплених у кронштейнах пружини розтягання, та огорожі з листової сталі й слугує для створення потрібного натягу ланцюга під час передавання обертання від редуктора на вал мішалки змішувача.
Технічна характеристика УСПГ-1
Місткість змішувальної камери, л
Надпись: УМПГ-2 (рис. 6.3)Час змішування компонентів у змішувальній камері, хв Продуктивність, кг/зм. Частота обертання робочого (змішувального) органа, с-1 Тип електродвигуна Потужність », кВт Тип редуктора

Габаритні розміри, мм:

довжина

ширина

висота Маса, кг

Пересувна змішувально-заправна 35 3...4

800...1000

3

АОП2-46-6 4

циліндричний

двоступінчастий ЦОМ-15-8-2

3250 1620

1900 760 установка

призначається для приготування герметика механізованим змішуванням компонентів високих в'язкості й клейкості й заправляння ним туб.


Базова машина — самохідне шасі Т-16М, яке забезпечує мобільність установки й незалежність її від джерела струму. До поздовжніх лонжеронів самохідного шасі кріпиться рама, на якій змонтовано змішувальну камеру, приводний стакан і два гідроциліндри.

Привод установки здійснюється від вала відбирання цотужності самохідного шасі через редуктор і ланцюгову передачу, приводний стакан та центральний вал. До центрального вала в камері кріпиться змішувальний орган. У камері розміщено поршень, зв'язаний з механізмом умикання. До картера заднього мосту шасі кріпиться рама, на якій змонтовано компресор К-82 (ЗИЛ-150) і повітрозбірник. Привод компресора здійснюється від колінчастого вала двигуна шасі через клинопасову передачу.

До комплекту установки входить засувна арматура, шланги для подавання стисненого повітря і туби.

Компоненти герметика перемішуються завдяки зворотнопоступальному рухові змішувального органу.

Змішувальна камера розвантажується за допомогою поршня видавлюванням готової суміші в туби, а туби - на місці вкладання герметика за допомогою стиснутого повітря.

самохідна

7,2

К-82 (ЗИЛ-150)

50 35

Технічна характеристика УМПГ-2

Тип установки

Потужність двигуна, кВт

Тип компресора

Місткість, л:

повітрозбірника

змішувальної камери

Спосіб завантажування змішувальної камери вручну Час приготування герметика

в змішувальній камері, хв Спосіб заповнення туб приготовленим герметиком Час заповнення однієї туби герметиком, хв

Час розвантажування однієї туби

на місці вкладання, хв

Спосіб розвантажування туби

на місці вкладання герметика

Продуктивність (приготування

й укладання герметика), кг/год

Кількість туб місткістю по 5 л у комплекті

Габаритні розміри, мм:

довжина

ширина

висота

Загальна маса, кг

3... 4

примусове гідравлічне

1

2

пневматичне примусове

Шприц-туба призначається для заповнення стиків великопанельних споруд бутилкаучуковими мастиками й складається з корпусу, поршня, рукоятки, рукава, штуцера та чотирьох змінних наконечників із різними діаметрами вихідних отворів (10, 15, 20 мм).

Вузол рукоятки складається з держака, гумової прокладки, курка, голчастого ролика й клапана. До вузла клапана належать корпус клапана, пробка із сіткою та пружина. Змінні наконечники й рукоятка з'єднуються з корпусом трапецоїдною різьбою. Герметичність з'єднання штуцер-корпус кла­пана забезпечується мідною прокладкою. Змінні наконечники, рукоятка, поршень, курок і пробка виготовлені з ливарного алюмінієвого сплаву, корпус -із дюралюмінієвої труби.

Для роботи зі шприцем треба в корпус, заповнений мастикою, з поршнем вставити рукоятку й відповідний змінний наконечник і підвести тиск повітря до шприца. У момент натискання на курок голкоподібний ролик відтискає кульку, відкриваючи канал для підведення повітря під поршень у рукоятці. Поршень, пересуваючись ліворуч, видавлює мастику зі шприца. Після спускання курка кулька під дією пружини перекриває в рукоятці канал підведення повітря під поршень. Зміна корпусу шприца з поршнем здійснюється у зворотному порядку.

Технічна характеристика шприц-туби

Тиск повітря, МПа    0,5...0,7

Робочий об'єм, л       3,6

Маса зарядного шприца, кг 6

Довжина шприца, мм           730

Внутрішній діаметр », мм    88

Маса шприца без рукава, кг 2,4

Модернізована установка СО-21А використовується для грунтування поверхонь, що стикуються, та фарбування швів після герметизації.

Установка складається з двох бачків, вудочки й комплекту шлангів. Кожен бачок у верхній частині має горловину, крізь яку заповнюється

мастикою. Горловина зсередини закривається швидкорознімною кришкою. На рамі встановлено вузол розподілу, до якого входять манометр, запобіжний клапан, відрегульований на тиск 0,8 МПа, повітряний та матеріальний клапани.

Стиснуте повітря подається до вузла розподільника, від якого частина повітря повітряним шлангом йде до вудочки, а інша частина, потрапляючи в бачок, крізь повітряний кран і повітропровід тисне на суміш, яка з'єднувальним шлангом крізь кран, потім - матеріальним шлангом надходить у горловину вудочки. Тут роздрібнена повітрям суміш у вигляді факела наноситься на поверхню стику.

Пробки клапанів зблоковані. Після повертання рукоятки повітря надходить в один з бачків і витискає суміш. У цей час повітря з іншого бачка випускається. Суміш заливають у бачок крізь сито з отворами діаметром 0,5... 1 мм. Кількість суміші, що надходить у форсунку, й розмір факела регулюють краном, розміщеним на вудочці. Факел, що виходить із форсунки, має бути якомога менший, рівномірний і постійного розміру. Для стабільної роботи установки тиск у бачку має не перевищувати 0,3...0,4 МПа. У зимовий період тиск треба збільшувати до 0,5 МПа.

Технічна характеристика СО-21А

Робочий тиск, МПа  0,7

Витрата повітря, м /хв          0,5

Місткість одного бачка, л    25
Внутрішній діаметр, мм:

повітряного шланга  9

матеріального »         16
Довжина, мм:

повітряного шланга  100

матеріального »         100

вудочки          1 200

Маса, кг          1,5

Засоби механізації робіт із герметизації стиків

тіоколовими мастиками

Компоненти тіоколових мастик змішують механізованим способом або вручну.

Для механізованого приготування тіоколових мастик - високов'язких полімерних сумішей - застосовують спеціальні стаціонарні й переносні установки. На цих установках здійснюють також механізоване примусове заповнення ампул готовою мастикою.

У разі невеликого обсягу робіт для змішування компонентів та заправляння їх в ампули можна використовувати установку для заправляння ампул і електродрилі зі спеціальною насадкою для перемішування.

Поверхні стиків для грунтування підготовляють за два прийоми: в умовах заводу - перед нанесенням ґрунтовки й на будівельному майданчику - перед улаштуванням пружної підоснови під герметик.

Процес підготування поверхні в умовах заводу полягає в старанному очищенні її від пилу, розчину та інших забруднень металевими щітками з продуванням стиснутим повітрям. Вологі місця висушують. Після цього клеєм-мастикою КН-2 грунтують кромки зовнішніх стінових панелей.

Друга підготовка поверхні стиків полягає в огляді їх після транспортування, усуненні пилу та інших забруднень у зоні герметизації, а в разі потреби — в усуненні всіх виявлених дефектів. Узимку стики очищають від снігу, льоду, інею і прогрівають інжекційною газовою горілкою, що живиться від газобалонної установки. Порожнина стику має бути сухою, без видимих слідів вологи.

Грунтування поверхонь стиків на будівельному майданчику полягає в нанесенні шару ізолу, клею КН-2 чи тіоколової мастики для проклеювання пружних прокладок: пороізолу, ПРП чи герніту, що слугують основою під тіоколові мастики. Прокладки мають бути сухими, чистими й стискатися в стику на 30...50 % початкової товщини. Використовувати як основу цементні розчини забороняється.

Перед початком укладання мастики оглядають стики, перевіряють якість ущільнення щілин і приклеюють прокладки. У разі невеликих обсягів робіт мастику вкладають у стики вручну за допомогою шпателя або ручного шприца. Тіоколові герметики рекомендується наносити за допомогою пневматичного шприца.

Укладаючи мастику в стик, слід щільно притискати її до країв стиків панелей і розрівнювати. Наносити мастику щіткою забороняється. Треба, щоб товщина шару мастики становила не менше 2 мм, а ширина смуги контакту плівки мастики з поверхнею елементів, що стикуються, — не менше 20 мм. Мастики бажано наносити тільки в суху погоду за температури навколишнього повітря не нижче ніж 5 °С (за нижчої температури процес вулканізації мастики триває довше). Найкращі експлуатаційні властивості має покриття, завулканізоване за кімнатної температури. За температури 15 °С вулканізація закінчується через 6...8 год.


Ручний шприц (рис. 6.4) являє собоюциліндр із різьбою на кінцях. На одному кінці циліндра кріпиться робочий наконечник з капроновим ворсом (товщина ниток - 0,3...0,5 мм), а на другому — рукоятка з розміщеним у ній механізмом подачі. Всередині циліндра розміщується поршень, що кріпиться на штоці рухомого механізму. В результаті руху штока поршень через робочий наконечник видавлює з циліндра тіоколову мастику.

Технічна характеристика ручного шприца Місткість, л 0,8 Хід поршня, мм 280 Діаметр, мм 60 Маса (без мастики), кг 1,9

Пневматичний шприц являє собою циліндр з різьбою на кінцях. На одному з кінців закріплено робочий наконечник з капроновим ворсом (товщина ниток - 0,3...0,5 мм) для розрівнювання мастики, що видавлюється зі шприца. На інший кінець циліндра надягається кришка з ручкою, в якій розміщено кла­пан для регулювання подачі повітря. Всередині циліндра влаштовано плаваючий поршень. У разі натискання на курок шприца золотник клапана, рухаючись вгору, пропускає стиснуте повітря в циліндр під поршень. Поршень, перемішуючись, видавлює мастику зі шприца. У разі відпускання курка золотник клапана перекриває подачу повітря в циліндр і водночас забезпечує викидання надлишкового тиску в циліндрі. До комплекту шприца входять три змінних циліндри. Шприц наповнюють мастикою безпосередньо на робочому місці, використовуючи для цього поліетиленову лійку. Канавки на поверхні поршня заздалегідь заповнюють тавотом, технічним вазеліном або іншим густим мастилом, а поршень кілька разів руками проганяють у циліндрі. Утворений на стінках циліндра тонкий шар мастила перешкоджає прилипанню мастики. Після закінчення робіт наконечник знімають і занурюють в ацетон, етилацетат чи розріджувач Р-5. Залишки набубнявілої мастики, що вже завулканізувалася, перед початком наступної робочої зміни знімають із поверхні наконечника (насадки), стінок циліндра й поршня.

Технічна характеристика пневматичного шприца

Місткість, л    1,25; 1,75; 2,25

Маса (без мастики), кг          1,86; 1,23; 2,0

Хід поршня (максимальний), мм    250; 360; 450

Діаметр поршня, мм 80

Робочий тиск, МПа  до 0,5

Засоби механізації робіт із герметизації стиків поліізобутиленовими

мастиками

Поліізобутиленові мастики УМС-50, УМ-20, УМ-40 і УМ-60 являють собою в'язку гідрофобну масу з поліізобутилену, мінерального масла, молотого вапняку чи антрациту. Найширше застосовується мастика УМС-50, що виготовляється централізовано на заводах промисловості будматеріалів і транспортується запакованою в дерев'яні ящики, внутрішня поверхня яких обробляється слабкоклейкою сумішшю для запобігання прилипанню мастики.

Приготування мастики для вкладання в стики полягає в заправлянні нею ампул на спеціальній шнековій установці й підігріванні до 70...90 °С у спеціальній термошафі, в термостаті або електрошафі.

Змінні ампули заповнюють на заводі-виготовнику мастики або безпосередньо на будівельному майданчику.

Укладати мастику в стики рекомендується за допомогою спеціальних шприців у комплекті з компресором СО-7А.

Електрогерметизатор «Шмель» складається з однозахідного шнека, який приводиться в дію електродрилем В-16А. Шнек обертається в трубі з пазами для спрямування ходу мастики. Труба має виріз для завантажувального пристрою, який складається з двох щік, барабана й похилої косинки. На кінці труби є сопло, яке формує мастику, що виходить.

Пристрій призначається для герметизації стиків і з'єднань збірних великопанельних житлових і промислових будівель мастиками, що не тверднуть.

Технічна характеристика електрогерметизатора «Шмель»

Привод           дриль В-16А

Установлена потужність, Вт           650

Частота обертання шпинделя, хв-1 400

Габаритні розміри, мм          127x145x565

Маса, кг          2,4

Шнекова установка (рис. 6.5) призначається для заповнення ампул поліізобутиленовою мастикою являє собою закріплений на сталевій рамі шнек-прес. На одному кінці рами розміщено вузол для закріплення в ньому змінного патрона-шприца, на іншому поставлено електродвигун із редуктором для обертання шнека.

Мастика для набивання в патрон завантажується в лійку шнек-преса. В нижній частині лійки мастика, проходячи циліндром преса, захоплюється шнеком і, нагріваючись, видавлюється в патрон.


Циліндрична частина шнек-преса обігрівається двома секціями електронагрівачів потужністю 1,5 кВт від мережі трифазного струму з напругою 220/380 В.

Технічна характеристика шнекової установки

Зовнішній діаметр шнека, мм          100

Довжина нарізної частини, мм        600

Частота обертання шнека, с-1          1,7
Потужність електродвигуна

АОЛ41-1, кВт            1,7

Тип редуктора РУН-80А Габаритні розміри, мм:

довжина         1 880

ширина 460
висота 1 060

Маса, кг 260 Термошафа (рис. 6.6) являє собою тонкостінну місткість з кришкою в теплоізоляційній сорочці, обладнану електронагрівачем ТЗН-34, який за допомогою автоматичного реле підтримує заданий температурний режим усередині шафи залежно від температури зовнішнього повітря.


До початку роботи з герметизації стиків ампули (патрони) з мастикою завантажують у термошафу й умикають обігрів на 1... 2 год. Запас ампул у термошафі поповнюють періодично в міру витрат.

Технічна характеристика термошафи

Кількість завантажуваних патронів, шт.    10

Розміри патрона, мм 500x100

Температура повітря в термошафі, °С        150...260

Сумарна потужність електродвигунів, кВт           4

Маса, кг          52


Термошафа (рис. 6.7) являє собою короб, зварений з листової сталі, з теплоізоляційною сорочкою, обладнаною електронагрівачами, які живляться від мережі трифазного струму із напругою 220/380 В. Нагрівачі згруповано в три секції, які можуть умикатися одночасно чи окремо в міру необхідності. Задана температура всередині шафи підтримується автоматично.

Технічна характеристика термошафи

Кількість уміщуваних патронів, шт.           21

Розміри патрона, мм 500x100

Температура повітря в термошафі, °С        125±5

Сумарна потужність електродвигунів, кВт           8

Маса, кг          256

Шприц для мастики являє собою легку конструкцію, в яку вставляється змінна ампула (патрон), заповнена мастикою. Конструкція шприца передбачає видавлювання мастики й автоматичне викидання тиску з-під поршня патрона без розбирання шприца.

Шприц складається з термокамери, яка в торці має кришку із закріпленою на ній еластичною діафрагмою. На торцевій кришці встановлена рукоятка із поворотною ручкою та ввідним каналом. На рукоятці змонтовано триходовий клапан, що з'єднує пневмокамеру з ввідним каналом або з атмосферою за допомогою каналу у виштовхувачі. До центра діафрагми за допомогою чаші й болтів з отворами приєднано задню рухому кришку з ущільнювальним гумовим кільцем. Закріплення підтискної кришки на еластичній діафрагмі дає їй змогу вільно переміщуватися і самовиставлятися, щільно затискуючи торець гільзи. До торцевої кришки за допомогою стяжних болтів приєднано передню кришку з ущільнювальною гумовою прокладкою і різьбою. За допомогою накидної гайки до передньої кришки прикріплюються змінні наконечники. Гільза з мастикою та поршнем центрується і утримується в шприці в горизонтальному положенні за допомогою передньої і задньої пружин. На нижньому стяжному болті закріплено ручку. Конструкція шприца передбачає вільний вихід гільзи вгору між двома стяжними болтами в разі скидання тиску повітря з пневмокамери.

Технічна характеристика шприца

Тиск повітря, МПа    0,3...0,7

Маса шприца, кг       9,7

Місткість ампули, л  3,3

Зовнішній діаметр », мм       100±2

Довжина », мм          500±2

Шприц для нагнітання мастики в стики має змінний патрон, наповнений мастикою. Патрон виготовлений з тонкостінних металевих труб (товщина стінки - 2...2,5 мм). З одного кінця всередину патрона вкладається плаваючий поршень. За допомогою тяжів на патроні кріпляться робоча насадка й кришка з краном. Якщо кран відкритий, стиснуте повітря подається в патрон. Коли кран закритий, повітря з патрона виходить, тиск знижується й вихід мастики припиняється.

Технічна характеристика шприца

Максимальний тиск повітря, МПа 0,4

Місткість змінного патрона, л 3

Внутрішній діаметр патрона, мм 92

Маса (без мастики й шланга), кг 2

Герметизатор електричний ИЕ-6602 призначається для нагнітання мастик, що не тверднуть, типу «Бутепрол», МПС або УМС-50 у стики (вертикальні й горизонтальні) різних конструкцій для ущільнення їх під час будівельно-монтажних робіт.

Герметизатор складається з таких основних вузлів: електродвигуна; редуктора, шнека, подавального барабана, рукоятки з вимикачем і пристроєм для глушіння радіоперешкод.

Крутний момент від вала ротора електродвигуна через двоступінчастий редуктор передається на шпиндель і далі - шнековому пристрою, який закріплений на шпинделі за допомогою різьби. Шнековий пристрій подає мастику крізь сопло в стики будівельно-монтажних конструкцій.

Технічна характеристика ИЕ-6602

Продуктивність (для мастик «Бутепрол»,

МПС або УМС-50), л/хв       1,8

Частота обертання шпинделя, с-1 10,8

Тип електродвигуна КН-0-750/220-15У2

Потужність », кВт 1

Напруга живлення, В 220

Режим роботи тривалий

Габаритні розміри, мм 455x140x240

Маса (без кабелю), кг 1,24

Електрогерметизатор для заповнення стиків великопанельних будинків виготовлений на базі електросвердла.

Для електросвердла зроблено насадку з черв'ячним споживачем, лійкою та щілинним наконечником. Для виконання робіт лійка заповнюється

герметиком. У холодний період його бажано підігріти до температури 40...50°С. Робітник, націливши наконечник у стик, умикає герметизатор в електричну мережу. Герметик крізь нижній отвір лійки надходить на шпатель і під тиском вноситься в стик, утворюючи гладенький щільний шов. Пристрій обслуговує один робітник.

Маса герметизатора - 7,5 кг, продуктивність - 100 пог. м/зм.

Герметизатор ГС-1 призначається для нагнітання мастик типу «Бутепрол», які не тверднуть, у стики будівельних конструкцій і використовується під час виконання будівельно-монтажних робіт на об'єктах. Герметизатор створено на базі електросвердлильної машини, до якої за допомогою насадки кріпиться пристрій для герметизації, що складається з корпусу, завантажувального лотока, змінного формувального наконечника й шнека, закріпленого на шпинделі електропривода, а також електрошафи для рівномірного прогрівання мастики.

Технічна характеристика ГС-1 Продуктивність герметизатора, пог. м/год, за 70 ширини стику 20 мм

Тип привода електросвердлильна

машина ИЗ-1017А

Габаритні розміри герметизатора, мм:

довжина

425

ширина

160

висота

290

Маса », кг

Потужність електродвигунів електрошафи, кВт Напруга, В

Габаритні розміри електрошафи, мм:

220

довжина

530

ширина

250

висота 295 Маса », кг 41,5

Обладнання для очищення стиків панельних і блокових споруд від герметиків і старої фарби призначається для використання під час ремонту споруд.

Обладнання складається з базової ручної електричної свердлильної машини ИЕ-1032 та комплекту змінних насадок: насадки-молота, насадки з двома фрезами й насадки-шарошки. До кожної з них додається набір змінних робочих інструментів.

20...40 4... 7

410x210x160

360x250x160 360x250x160

4,5 4,3 3,9

Технічна характеристика обладнання Ширина старого шару герметика (фарби), що знімається за один прохід інструмента, мм Товщина зрізуваного шару герметика (фарби) за один прохід інструмента, мм Габаритні розміри, мм:

насадки-молота

насадки з двома фрезами

насадки-шарошки Загальна маса, кг:

насадки-молота

насадки з двома фрезами

насадки-шарошки


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я