АНОТАЦІЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Гапонова Л. В. – Будівельна техніка

Конспект лекцій

ХАРКІВ ХНАМГ 2007

(для студентів 2-4 курсів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»)

Гапонова Л. В. Конспект лекцій з дисципліни «Будівельна техніка» (для сту­дентів 2-4 курсів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція») / Л. В. Гапонова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2007. - 132 с.

Автор: к.т.н., доц. Л. В. Гапонова

Рецензент: к.т.н., доц. О. В. Ромашко

Рекомендовано кафедрою експлуатації газових і теплових систем, протокол № 1 від 19.01.2007 р.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я