2.12. Випробування сталі на зріз

Мета роботи: вивчення характеру руйнування, визначення тимчасового опору сталі при зсуві.

Випробувальна машина та прилади

Випробування проводять на випробувальній машині УВМ-50 (п. І.І) або

іншій.

Зразок для випробувань

Для випробувань використовують сталевий циліндричний зразок діаметром <і0 = 2 см і довжиною І4 см. Зразок вкладають у отвір пристрою,

схема якого наведена на рис. 35.

Під дією навантаження, утвореного випробувальною машиною, середня частина пристрою зсувається разом з середньою частиною зразка відносно крайніх нерухомих частин. У місцях дотику середньої й крайніх частин має місце зсув (точніше - зріз) зразка. Робоча площа А0 зрізу дорівнює подвоєній площі поперечного перерізу зразка.


Основні відомості з теорії

Зсув має місце в тому випадку, коли два нескінченно близьких паралельних перерізи намагаються зміститися один відносно іншого, залишаючись нескінченно близькими та паралельними. Якщо всі точки одного перерізу зміщуються відносно іншого однаково за величиною та напрямком, така деформація відповідає чистому зсуву. При цьому дотичні напруження, що протидіють зсуву, будуть рівномірно розподілені в перерізі. Відтворити чистий зсув експериментально неможливо через низку обставин. Тому деформацію зсуву можна наочно відтворити явищем зрізу матеріалу зразка. Межа міцності на зріз визначається за формулою

де Fmax - максимальне зусилля, що витримав зразок; A0 - площа одного зрізу:

A —p d о . Ao — 4 ,

d0 - діаметр перерізу зразка. Послідовність випробувань

Вимірюють діаметр зразка do . Пристрій із закладеним у нього зразком

встановлюють між стискуючими площинами випробувальної машини.

Вмикають машину, поступово збільшуючи навантаження. Фіксують значення навантаження Fmax , що відповідає руйнуванню зразка.

Дані обміру зразка та Fmax заносять у журнал випробувань. Обчислюють межу міцності сталі на зріз.

Контрольні запитання

Назвіть мету лабораторної роботи.

Яку деформацію називають чистим зсувом?

Який зразок використовують при випробуванні?

Скільки площин зрізу має зразок?

Які напруження виникають в площинах зрізу зразка?

Чому дорівнює площа зрізу?

Як обчислюють межу міцності при зрізі?


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я