2.10. Випробування склопластика АГ-4С на розтяг

Мета роботи: дослідження властивостей анізотропного матеріалу при розтягу з визначенням межі міцності, модуля пружності, межі пропорційності.

Випробувальна машина та прилади

Випробування проводять на машинах для розтягу, зокрема на УВМ-50 (п. 1.1, 1.2).

Для вимірювання деформацій використовують механічні або електричні тензометри (п. 1.6, 1.7).

Зразок для випробувань

Для випробувань застосовують зразки, виготовлені безпосереднім пресуванням при температурі 155 ± 50С. Перед пресуванням з прес-матеріалу АГ-4 марок С та НС вирізують заготовки відповідної довжини в напрямку розташування скляних волокон. Зразки після пресування повинні мати гладку поверхню, без здуттів, тріщин та розшарувань.

Форма зразка для випробування на розтяг повинна відповідати загальноприйнятим вимогам, руйнування повинно відбутися в робочій частині і в цій зоні повинен бути однорідний напружений стан. Звичайно розміри зразка такі: 245 X (3... 4) X (15 ± 0,5) мм.

Основні відомості з теорії

Склопластик являє собою конструкційний матеріал, в якому об'єднуються високі механічні характеристики та відносно невелика щільність. У склопластиках скляні волокна, що мають значну міцність та пружність об'єднуються в єдину монолітну систему полімерним зв'язуючим. Таким є, наприклад, пресовочний матеріал АГ-4. Цей матеріал передбачає застосування для виготовлення конструкцій прямим або ливарним пресуванням. Прес-матеріал АГ-4 марок С та НС виробляють у рулонах, на котушках або у вигляді зрізів з барабана.

Межу міцності при розтягу, як звичайно, обчислюють за формулою

max  a '

де fmax - навантаження, при якому зразок зруйнувався;

a - площа перерізу зразка до випробувань. Відносне подовження при розриві

= А1 p = 1 p — 1 о

£p = ~Т~ = ~~р ,

10 та 1 p - довжина розрахункової частини зразка до випробувань та після них.

При визначенні модуля пружності на робочій частині зразка ставлять тензометри так, щоб їх бази розташовувались вертикально посередині ширини зразка з двох боків. Зразки піддаються шестиразовому навантаженню при швидкості 1,5... 2,0 кН/хв. Подовження вимірюють при двох навантаженнях: початковому (f0) й найбільшому (F1), що становлять відповідно 2 та 8... 10%

від руйнуючого навантаження.

Модуль пружності обчислюють так:

де AF = F1 — F0 - приріст навантаження; 1 - база тензометра;

А1 - середнє арифметичне приростів деформацій, обчислене за трьома останніми замірами.

Визначення межі пропорційності виконують одночасно з визначенням модуля пружності за формулою

Послідовність виконання роботи

Готовий зразок після вимірів закріпляють в зачіпках випробувальної машини і початковим малим навантаженням усувають нещільності та просковзування в зачіпках. Далі ставлять з двох боків зразка тензометри і починають навантаження. Швидкість розсування зачіпок повинна становити 5 ±1 мм/хв. При навантаженнях F0 та F1 , що становлять відповідно 2 та 8...

10% передбаченого руйнуючого навантаження знімають показники тензометрів. Одночасно з випробуваннями на машині записується діаграма розтягу. Після цього тензометри знімають і, доводячи зразок до руйнування,

визначають навантаження Fmax .

Подовження А1 p, що відповідає руйнуючому навантаженню, визначають

на діаграмі розтягу шляхом лінійної екстраполяції.

Навантаження Fntf, що відповідає межі пропорційності, визначають на

діаграмі розтягу. Воно відповідає першому перегину кривої.

Результати замірів та обчислені за ними межу міцності, відносне подовження при розриві, модуль пружності і межу пропорційності заносять в журнал спостережень.

Контрольні запитання

Яка мета лабораторної роботи?

Що являє собою склопластик?

Які особливості мають випробування склопластика на розтяг?

Як виглядає діаграма розтягу склопластика?


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я