2.9. Випробування пластмас на стиск

Мета роботи: визначення межі міцності пластмас при стиску. Випробувальна машина та прилади

Випробування виконують на машині, яка забезпечує відлік навантаження з похибкою не більше 1%, та дозволяє записувати діаграму стиску. Зразки для випробувань

Для випробувань використовують зразки довільного перерізу, достатньо короткі, щоб виключити вплив можливого ексцентриситету прикладання навантаження.

Основні відомості з теорії

Основними характеристиками, що визначають роботу пластмас на стиск,

є:

руйнуюче напруження О, що відповідає навантаженню Fpc при

руйнуванні зразка або при появі тріщин;

напруження s25, що відповідає навантаженню при досягненні збільшення

площі перерізу зразка 25% від початкової площі А0. Цей показник -

умовна межа міцності - використовують для характеристики матеріалів, що не руйнуються при стиску;

відносна деформація єрс , що відповідає руйнуючому навантаженню Fpc:

Для пластмас з різко окресленими в'язко-текучими властивостями визначають додаткові характеристики:

межу текучості От с при стиску, що відповідає навантаженню Fm c , при якому починається зростання деформацій без збільшення навантаження;

умовну (змішану) межу текучості Оу т с при стиску, що відповідає

навантаженню Fyт с (рис. 33);

відносну деформацію стиску т с , що вимірюється при досягненні навантаження, при якому розраховується межа текучості.

Послідовність виконання роботи

Випробування проводять із записом діаграми стиску. Для крихкої пластмаси на діаграмі при певному навантаженні з'являються невеликі виступи, що свідчить про появу тріщин.

Після руйнування зразка машину зупиняють, виймають зразок та вимірюють його довжину.

Якщо зразок не зруйнований, значення руйнуючого навантаження і, відповідно, руйнуючого напруження визначають за діаграмою стиску для відносної деформації, що становить 25% від первісної площі перерізу.

За даними випробувань обчислюють Gр с , S25, єрс і заносять їх в

журнал спостережень.

В обраному масштабі відображають діаграму стиску.

Контрольні запитання

Яка мета лабораторної роботи?

В яких координатах будують діаграму стику?

Які характеристики визначають при стиску пластмас?

Рис. 33.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я