2.8. Визначення модуля поздовжньої пружності пластмас

Мета роботи: визначення статичного модуля пружності пластичних мас. Випробувальна машина та прилади

Випробування виконують на машинах, які при розтягу забезпечують вимірювання навантаження з похибкою не більше 1%.

Для вимірювання деформацій використовують механічні або електричні тензометри (п. 1.6, 1.7).

Зразок для випробувань

Для випробувань використовують зразки трьох типів (рис. 32). Основні відомості з теорії

У реальних твердих тілах завжди має місце відхилення від закону Гука, згідно з яким напруження в пружному тілі пропорційне деформації і не залежить від швидкості навантаження.

Статичний модуль пружності визначають при постійній швидкості деформації (подовження) або напруження (навантаження).

Статичний модуль поздовжньої пружності визначають за ДСТ, що поширюється на пластичні маси з модулем пружності не нижче 300 МПа за формулою

де Аі ср - усереднене подовження, що відповідає постійному прирощенню

навантаження AF;

А0 - первісна площа перерізу зразка;

і - розрахункова довжина (база тензометра).

Деформації за тензометром відліковують не менше, ніж при двох навантаженнях: початковому F0, що дорівнює приблизно 2% від руйнуючого

Fp, і Fmax, що складає 8... 10% Fp. При цьому швидкість навантаження

повинна становити 0,25... 0,33 МПа/с для матеріалів, міцність яких на розтяг більше ніж 100 МПа.

Кожний зразок завантажують - розвантажують шість разів, заміряючи подовження Аі при AF = Fmax — F0.

Послідовність виконання роботи

Після вимірювання перерізу зразка закріпляють його в зачіпках машини так, щоб поздовжня вісь співпадала з лінією дії навантаження і виключалось просковзання. На робочу частину зразка ставлять тензометр так, щоб його база була розташована вертикально посередині ширини зразка.

Після кожного завантаження - розвантаження перевіряють розташування тензометра, щоб його відлік був нульовим.

Обчислюють модуль пружності за трьома останніми вимірами. Результати випробувань заносять в журнал спостережень.

Контрольні запитання

Яка мета лабораторної роботи?

Чому швидкість завантаження повинна обмежуватись?


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я