2.7. Випробування пластмаси на розтяг

Мета роботи: ознайомлення з особливостями випробувань пластичних мас при розтягу, визначення меж міцності та текучості, відносного подовження. Випробувальна машина та прилади

Випро бування пластмас проводимо на машинах, які при розтягу забезпечують вимірювання навантаження з похибкою не більше 1% від вимірюваної величини. Зачіпки машини повинні забезпечувати надійне закріплення зразка та співпадіння його поздовжньої осі з напрямком розтягу.

Для вимірювання деформацій використовують:

прилади, що закріплюються безпосередньо на зразках - механічні, електричні та іншого типу тензометри (п. 1.6, 1.7);

прилади з оптичною або іншою системою вимірів, не закріплені на зразку.

Зразки для випробувань

Для випробувань застосовують зразки трьох типів (рис. 32). Зразки типу 1 використовують для випробування пластмас з високим відносним подовженням при розриві (поліетилен, пластифікований полівініл-хлорид та ін.).

На зразках типу 2  випробують  більшість термоактивних, термопластичних матеріалів.

Основні відомості з теорії

У різних видів пластмас діаграми розтягу можуть бути зовсім несхожими. Випробування пластмас на розтяг проводять, визначаючи: 1) руйнуюче напруження Smax та межу текучості Sm;

2) відносне подовження при розриві £ та відносне подовження £m

що

відповідає межі текучості. Послідовність виконання роботи

Навантаження, що визначає межу текучості, відповідає зростанню деформацій, що відбуваються без помітного збільшення навантаження або початку утворення на зразку місцевого звуження - шийки. Якщо матеріал не має межі текучості, визначають умовну межу текучості, що відповідає помітному зростанню деформацій.

Діаграма розтягу дає наочне уявлення про процес деформування. При досягненні межі текучості тензометр необхідно зняти, щоб під час руйнування зразка не пошкодити його.

Після руйнування зразка обидві його частини виймають з машини, з'єднують їх і заміряють залишкове подовження. Необхідно враховувати лише результати, одержані на зразках, що зруйнувалися в межах розрахункової частини.

За одержаними даними обчислюють межу міцності та текучості, відносне подовження зразка.

Контрольні запитання

Яка мета лабораторної роботи?

Який характер має діаграма розтягу пластмаси?

Які механічні характеристики визначають при розтягу пластмаси?


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я