2.5. Випробування деревини на стиск

Мета роботи: вивчення властивостей деревини при стиску її вздовж та поперек волокон, визначення межі міцності.

Випробувальна машина

Експеримент виконують на випробувальній машині УВМ-50. Зразок для випробувань

Для випробувань деревини на стиск у цій роботі беремо кубики з сосни розміром 50х50х50 мм.

Основні відомості з теорії

Однією з механічних характеристик деревини є опір її стиску.


Величина опору деревини перш за все залежить від того, як спрямоване навантаження відносно напрямку волокон: уздовж (рис. 26) або поперек (рис. 27).

Різниця в міцності пояснюється тим, що деревина фактично складається з пластинок різної міцності. Ці пластинки утворюються з весняних та осінніх шарів деревини різної щільності.

При стиску вздовж волокон руйнування відбувається після вичерпання міцності твердих пластинок при порівняно невеликих деформаціях. Як свідчить

діаграма стиску (рис. 28), між навантаженнями та деформацією спостерігається пропорційність майже до руйнування.

Випробування проводять до руйнування зразка. Максимальне зусилля визначають з діаграми стиску або відраховують на шкалі силовимірювача випробувальної машини.


При випробуванні на стиск поперек волокон (рис. 27) початок руйнування зразка помітити важко, оскільки при цьому стрілка манометра затримується на дуже короткий час. Далі деревина ущільнюється, її опір збільшується, навантаження зростає (рис. 29). Тому за максимальне навантаження приймають або силу ¥пц, що відповідає межі пропорційності,

або близьку до неї Fmax. Остання відповідає навантаженню в час припинення

експерименту, коли висота зразка при стиску зменшується приблизно на 1/3 від свого початкового значення. При стиску поперек волокон руйнуються м'які шари зразка.

У результаті випробувань визначається межа міцності деревини (сосна) при стиску її вздовж та поперек волокон за формулою

Межа міцності деревини при стиску вздовж волокон приблизно в 10 разів більше межі міцності поперек волокон.

Міцність деревини залежить від її вологості. З підвищенням вологості опір деревини зменшується.

Послідовність виконання роботи

Після вимірювання зразок розташовують між стискуючими площинами випробувальної машини.

Проводять стиск зразка зростаючим навантаженням, одночасно спостерігають за станом зразка.

Після руйнування зразка фіксують максимальне значення навантаження Fma , вивільняють зразок.

У журналі спостережень виконують обчислення меж міцності деревини при стиску її вздовж та поперек волокон.

Контрольні запитання

Яка мета лабораторної роботи?

Які види випробувань проводять при стиску деревини?

Як впливає вологість деревини на опір її стиску?

Коли переривають випробування деревини на стиск уздовж і поперек волокон?

За якою формулою обчислюють межу міцності деревини при стиску?

Як відрізняються одна від одної діаграми стиску вздовж і поперек волокон?

Яка з меж міцності деревини при стиску більше (вздовж чи поперек волокон)?


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я