1.10. Прилади для визначення твердості


Твердість за Брінелем. Визначення твердості цим способом виконують з допомогою кулькових інденторів твердістю 850 КГс/мм одного з трьох діаметрів - 2,5; 5 або 10 мм (рис. 14).

Число твердості за Брінелем HB має розмірність напружень КГс/мм2, але відповідно до стандарту її не пишуть.

Сталеву кульку діаметром D втискують у зразок, що випробується, на приладі Брінеля (рис. 15). Навантаження від вантажів A, Б, B, Г через важелі 8,

10 передається на приладі на кульку 6 протягом певного часу. Після зняття

навантаження заміряють розмір d відбитка кульки на поверхні зразка. Число


твердості за Брінелем HB визначають як відношення навантаження F до площі кульової поверхні відбитка.

Твердість за Вікерсом. За розповсюдженням цей метод є другим після методу Брінеля. За цим методом в поверхню зразка втискують алмазний індентор у вигляді чотиригранної піраміди (рис. 16, а) з кутом при вершині


a = 1360.

Після зняття навантаження F, що діяло певний час (10... 15 с для чорних і 30 с для кольорових металів), вимірюють діагональ d відбитка (рис. 16, б) на поверхні зразка. Число твердості за Вікерсом HV визначають діленням навантаження в КГс на площу бічної поверхні одержаного пірамідального відбитка в мм .


Числа HB та HV близькі за величиною.

Твердість за Роквелом. При вимірюванні твердості за Роквелом індентором є алмазний конус з кутом при вершині 1200 і радіусом закруглення 0,2 мм або сталева кулька діаметром 1,5875 мм (1/1611), які втискують у зразок під дією двох послідовних навантажень - попереднього F0 і загального

F = F0 + F (F - основне навантаження).

Індентор на приладі Роквела (рис. 17) втискують в поверхню зразка попереднім навантаженням F0 = 10 кГс, яке не знімається до кінця випробувань. Під цим навантаженням індентор занурюється у зразок на глибину h1. Далі прикладається повне навантаження F = F0 + F1 і глибина

занурення збільшується до h2. Після зняття основного навантаження F1, коли на індентор діє тільки попереднє навантаження F0 , заміряють глибину його занурення h3. За останньою й визначається число твердості HR за Роквелом.Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я