1.7. Електротензометрія

Метод електротензометрії полягає в тому, що для виміру лінійних деформацій використовують тензорезистори, які наклеюють на поверхню зразка.

Дротовий тензорезистор (рис. 7) являє собою тонкий дріт, наклеєний кількома петлями на тонку паперову або лакову (плівкову) основу. Зверху він також заклеюється тонким папером або плівкою.

Довжина петлі І є базою тензорезистора. Тензорезистори наклеюють на зразок клеєм (БФ-2, ВЛ-931, БФ-4, ВС-10 та ін.), отже тензорезистор деформується разом з поверхнею зразка.

При деформації дроту тензорезистора змінюється його електричний опір. Це дозволяє визначити деформацію за зміною електричного опору. Для цього

використовують експериментальну залежність, згідно з якою зміна величини опору AR тензорезистора прямо пропорційна відносній деформації Є:

де R - початковий опір тензорезистора;

K - коефіцієнт тензочутливості, який залежить від матеріалу та бази тензорезистора.

Отже, відносна деформація

DR є =—. KR

Для роботи в лабораторних умовах зручні вимірювальні прилади для визначення деформацій з автоматичною балансировкою, в яких передбачена можливість підключення разом цілої низки тензорезисторів. Одним з таких приладів є електронний вимірювач деформацій AB — 1. Цей прилад призначений для вимірювання статичної і повільно змінюваних деформацій за допомогою дротових тензорезисторів в одній або в багатьох точках.

Електрична схема AB — 1 розрахована на застосування тензорезисторів з опором 70... 400 Ом та коефіцієнтом чутливості від 1,80 до 2,25. Ціна поділки шкали приладу становить 1 • 105 (при відповідному встановленні масштаба приладу); межа вимірювання відносних деформацій Є = 1 • 10

Вимірювач деформацій AB — 1 - електронний автоматичний врівноважений місток з живленням вимірювальної схеми змінним струмом 50 Гц та напругою 4 або 8 В. Робота AB — 1 базується на нульовому методі вимірювання опору тензорезисторів.

При вимірюванні деформацій в кількох точках (кількома тензорезисторами) використовують електричний комутатор (багатоточечний перемикач). Комутатор дозволяє послідовно підключати кожний окремий тензорезистор до AB — 1 .


Для виключення впливу температури на результати випробувань на конструкції, що випробуються, за межами деформованої зони наклеюють так званий компенсаційний тензодатчик. Схема підключення наведена на рис. 8.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я