6.1. Чистий зсув

У розрахунках деяких елементів конструкцій зустрічається вид навантаження, коли в перерізах діють тільки дотичні напруження. Такий напружений стан називається чистим зсувом. Він характеризується зміною спочатку прямих кутів - кутовою деформацією чи відносним зсувом.

Кутові деформації є наслідком дотичних напружень і зв'язані з ними функціональними залежностями. У межах пружності між відносним зсувом і дотичними напруженнями (рис. 6.1), що діють по гранях елемента, існує лінійна залежність. Ця залежність називається законом Гука при зсуві:

де G - модуль пружності другого роду (модуль пружності при зсуві). Він визначається дослідним шляхом і є характеристикою матеріалу; у - кутова деформація.

Співвідношення (6.1) можна подати у вигляді

t = Gy. (6.2)

Для ізотропних матеріалів між модулем пружності при зсуві і модулем пружності при розтягу-стиску існує зв'язок виду:

G

E

2(1 + m)

де E - модуль пружності при розтягу-стиску; fi - коефіцієнт Пуассона.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я