АНОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Шпачук В. П., Андрієвська Л. С., Середа Н. В., Чупринін О. О. - Опір матеріалів

Частина 1

Опір матеріалів стержневих елементів конструкцій при базових навантаженнях

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисциплін «Опір матеріалів», «Опір матеріалів та основи будівельної механіки», «Основи теорії споруд»

(для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.060101 «Будівництво», 6.060102 «Архітектура», 6.060103 «Гідротехніка (Водніресурси)», 6.030601 «Менеджмент» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво», «Міське будівництво і господарство», «Теплогазопостачання і вентиляція»)

Харків

ХНАМГ

2012

УДК 620.10

Опір матеріалів. Ч. 1. Опір матеріалів стержневих елементів конструкцій при базових навантаженнях (Конспект лекцій з дисциплін «Опір матеріалів», «Опір матеріалів та основи будівельної механіки», «Основи теорії споруд» для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.060101 «Будівництво», 6.060102 «Архітектура», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», 6.030601 «Менеджмент» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво», «Міське будівництво і господарство», «Теплогазопостачання і вентиляція») / За заг. ред. В. П. Шпачука; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 138 с.

Автори: В. П. Шпачук, Л. С. Андрієвська, Н. В. Середа, О. О. Чупринін

Рецензенти:

В. Л. Хавін, проф., канд. техн. наук, завідувач кафедри опору матеріалів (Національний технічний університет «ХПІ»);

Е. Д. Чіхладзе, проф., д-р. техн. наук, завідувач кафедри будівельної механіки (Українська державна академія залізничного транспорту).

Цей конспект лекцій складено з метою допомоги студентам будівельних і екологічних спеціальностей вузу при підготовці до занять, заліків та іспитів з курсу опору матеріалів.

Він містить основні питання опору матеріалів стержневих і балочних елементів конструкцій при навантаженнях: розтяг-стиск, згин, зсув і кручення.

Рекомендовано кафедрою теоретичної і будівельної механіки, протокол № 1 від 28.08.09 р

© В. П. Шпачук, Л. С. Андрієвська,

Н. В. Середа, О. О. Чупринін, 2012


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я