3.1. Поздовжня сила

Розглянемо деформування стержнів силою F, дія якої збігається з його віссю. На рис. 3.1 зображені прямі стержні, закріплені з одного боку, а з іншої навантажені силою спрямованою уздовж осі.

В усіх поперечних перерізах стержня виникають тільки поздовжні сили - що розтягують (рис. 3.1,а) чи стискують (рис. 3.1,б) його. Будемо вважати поздовжні сили, що розтягують - додатними, а що стискують -від'ємні.

Поздовжні сили відповідно до загального правила визначення внутрішніх зусиль, знаходять методом перерізів. Наприклад, розглянемо стержень, наведений на рис. 3.2,а. Визначимо поздовжню силу N1 в перерізі I-I стержня. Для цього розглянемо статичну рівновагу лівої відсіченої частини стержня, наведеної на рис. 3.3.

Напрямок внутрішніх сил показуються в припущенні, що вони є додатними, тобто що розтягують. Якщо в результаті розрахунків внутрішня сила додатна, стержень розтягується, від'ємна -стискається.

Для визначення внутрішнього зусилля у перерізі стержня розглянемо статичну рівновагу лівої відсіченої частини:

На рис. 3.2,б наведена епюра подовжньої сили N, побудована відповідно до загальних правил побудови епюр внутрішніх силових факторів (епюри побудовані в припущенні, що Fi > F2).

У перерізі, де уздовж осі прикладена зосереджена сила, значення подовжньої сили буде мінятися стрибкоподібно. Якщо на ділянці стержня не має зовнішніх сил, подовжня сила не змінюватиметься.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я