8.3. Розрахунок позацентрово-навантажених фундаментів

Фундаменти проектують прямокутними в плані, витягнутими в напрямі дії згинального моменту із співвідношенням сторін не менш як 0,6. Крайові тиски під підошвою фундаменту визначають у припущенні лінійного розподілу тиску в грунті:


Тут N, M та V - розрахункові зусилля, що діють у колоні на рівні верхнього обрізу фундаменту при gf = 1.

Крайовий максимальний тиск грунту р має не перевищувати 1,2...1,5 R0, а середній тиск pm = Nf / A £ R0. Мінімальний тиск

ґрунту на підошву фундаменту має бути: в одноповерхових будівлях при кранах вантажністю понад 75 т і у відкритих естакадах p2 > 0,25pj; у будівлях з кранами вантажністю менш як 75 т p2 > 0; у

без кранових будівлях у розрахунку на другу основну комбінацію навантажень можлива двозначна епюра з виключенням з роботи не більш як 1/4 площі підошви фундаменту.

На міцність позацентрово-навантажені фундаменти розраховують аналогічно до центрально-навантажених. При цьому

тиск ґрунту від розрахункових навантажень при у у > 1 визначають без урахування ваги фундаменту та ґрунту на уступах за формулами (8.8) та (8.9) при Ny = N (N - визначають при у у > 1.


У фундаментах із підвищеною стаканною частиною розраховують поздовжню і поперечну арматуру стакана. Площу перерізу поздовжньої (вертикальної) арматури визначають на рівні дна стакана (за перерізом І-І) (рис. 8.5). Згинальні моменти і нормальні сили визначають на визначають від комбінації зусиль, що діють у колоні на рівні верху стакана (Mс, Nс та Ус) та ваги стакана, а також частини колони в ньому

M = Mc + Vchd + Gwew ;1 (8ii) N = Nc + Gw, J

де Gw - вага частини стіни, що передається на фундамент; ew -

відстань від осі стіни до осі фундаменту.

Коробчастий поперечний переріз стакана зводять до таврового.

Поперечну арматуру при e0 < hc /6 ставлять конструктивно, а при eo > hc /2 - визначають із розрахунку на момент у похилому

перерізі, що проходить через стиснуте ребро торця колони і верхнє ребро стакана (рис. 8.5, переріз ІІ-ІІ). Площу перерізу поперечної арматури в одному ряду обчислюють за формулою


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я