8.2. Розрахунок центрально-навантажених фундаментів

Площу підошви фундаменту визначають за формулою

Тут N - нормальна сила jf = 1 на рівні верхнього обрізу фундаменту, кН; R0 - розрахунковий опір ґрунтової основи, кПа; jm = 20 кН/м3 - усереднена вага одиниці об'єму фундаменту і засипки над ним; H1 - глибина закладання фундаменту.

Мінімальну висоту фундаменту визначають із умови продавлювання по піраміді, бічні сторони якої починаються біля колони чи підколінника і нахилені під кутом 450. Цю умову виражають формулою

де F - продавлю вальна сила; a - емпіричний коефіцієнт: для важко­го бетону - 1, дрібнозернистого - 0,85, легкого та пористого 0,3; ит - середнє арифметичне периметрів верхньої та нижньої основи піраміди продавлювання в межах робочої висоти фундаменту um = 2 • (bc + hc + 2d); bc, hc - розміри поперечного перерізу колони (рис. 8.2,а) чи підколонника.

Розрахункову продавлю вальну силу приймають рівною силі N (при jf > 1), яка діє в колоні, без урахування тиску ґрунту по площі

основи піраміди продавлювання

Аналогічно розраховують нижній уступ.

Крім того, висоту нижнього уступу перевіряють, згідно з умовою міцності, за поперечною силою без поперечного армування в похилому перерізі, що починається в перерізі ІІІ-ІІІ:

де ЛОї - робоча висота нижнього уступу; с = (a - hc - 2 • d) • 0,5 - винос нижнього уступа; jc3 = 0,6 .

Площу перерізу арматури підошви квадратного фундаменту визначають із умови розрахунку фундаменту на згинання в перерізах ІІ-ІІ за формулами

Переріз арматури обох напрямів на всю ширину фундаменту визначають з умов


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я