6.2. Стиснення з позацентровими ексцентриситетами

Цей тип стиснення найбільш поширений серед залізобетонних конструкцій. Цієї дії зазнають колони одно і багатоповерхових будинків, стояки різноманітних споруд, стержньові елементи без розкісних ферм, арки, тощо.

Позацентровий стиск характеризується поздовжньою силою N та ексцентриситетом її прикладання e0 по відношенню до вертикальної осі елемента або поздовжньою силою N і згинальним моментом M . Враховується також і випадкові ексцентриситети e0, зумовлені неточністю монтажу, можливим зміщенням арматури тощо.

Розрахунковий ексцентриситет у загальному випадку

У розрахунках статично невизначених конструкцій e0 = n >

але не менше

При дії позацентрового прикладеної сили розрізняють два основних випадки граничного стану елементів за несучою здатністю.

Випадок 1 - елемент завантажено з відносно великим ексцентриситетом поздовжньої сили. При цьому напружений стан подібний до напруженого стану елементів, що згинаються. Частина перерізу розтягнута і має тріщини. Зусилля розтягнення сприймається розтягнутою арматурою. Частина перерізу разом зі своєю арматурою стиснута. Руйнування починається з досягнення межи текучості в розтягнутій арматурі і закінчується досягненням межи міцностей бетону і арматури у стиснутій зоні. Умова, при якій має місце цей x

випадок - X = — ££R , де XR - граничне значення відносної висоти

стиснутої зони.

Випадок 2 - елемент завантажено з відносно малими ексцентриситетами поздовжньої сили. Випадок охоплює два варіанти напруженого стану: а) коли увесь переріз стиснуто, або б) коли стиснута його більша частина, яка знаходиться ближче до поздовжньої сили, а протилежна частина випробовує невелике розтягнення. Руйнування відбувається за максимально стиснутими волокнами бетону і стиснутою арматурою. Умова, при якій має місце випадок 2 - X > XR -

Міцність елемента в площині згину перевіряється на повздовжню силу з ексцентриситетом e0 + ea, а те ж з площини згину тільки на ea.

У випадку великих ексцентриситетів при X-Xn положення нейтральної лінії (х) визначають з рівняння

а міцність перерізу перевіряють за формулою (6.6).


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я