6.1. Стиснення з випадковими ексцентриситетами

У діючих нормах відсутнє поняття центрального стиснення залізобетонних елементів. Цей тип стиснення розглядається як частковий випадок позацентрового стиснення з випадковими ексцентриситетами, зумовленими неточністю монтажу, можливим зміщенням арматури, неоднорідністю бетону, тощо.

Випадковий ексцентриситет (ea) приймається не менше ніж 1/600 довжини (висоти) елемента або її частини між точками закріплення, 1/30 висоти перерізу елемента в напрямку ексцентриситету, а також 10 мм (для конструкцій із збірних елементів).

Оскільки величина випадкового ексцентриситету незначна, то перевірку несучої здатності подібних стиснутих елементів допустимо вести як при центральному стисненні. Розрахунок стиснутих елементів з важкого бетону класів С12/15 ... 32/-0 при /0 £ 20h ведеться за формулою

Площа перерізу поздовжньої арматури приймається за умов оптимального проектування (Pf = 1...2%) при мінімумі армування

(Pf = 0,2%). Проектувати елементи при pf > 3% не

рекомендується.

При розрахунках стиснутих елементів потрібно пам'ятати, що розрахункова довжина не завжди співпадає з фактичною довжиною, залежачи від умов закріплення.

Для елементів, конструкції що найбільш часто зустрічаються, розрахункову довжину /0 приймають рівною:

а) для колон багатоповерхових будівель при кількості прольотів не менш ніж два і жорстких з' єднань ригелів і колон при конструкціях перекриттів: збірні - Н; монолітні - 0,7 • Н (де Н - висота поверху);


б)         для колон одноповерхових будівель а також естакад за
табл. 32 [6];

в)         для елементів ферм і арок за табл. 33 [6].

Приклад 6.1. Вихідні дані: збірна колона п'ятиповерхової будівлі з розмірами перерізу 40 х 40 см. Бетон важкий класу С25/30 (fcd = 17 МПа). Поздовжня арматура із сталі класу А400С (fyd = 375 МПа). Поздовжнє зусилля стиску N = 2332 кН, при його тривало діючою частині Nl = 1951 кН, діє з тимчасовими ексцентриситетами. Розрахункова довжина колони /0 = 4 м.

Потрібно розрахувати параметри поздовжньої арматури.

Рішення: Попередньо обчислимо

Задамося процентом армування Pf = 1% (0,01) і обчислимо

З табл. 6.1 підберемо коефіцієнти jc = 0,892 і js = 0,902. Тоді

поздовжньої арматури

За конструктивними вимогами для збірної колони приймаємо поздовжнє армування не менш ніж 4016 А400С з А* = 8,04 см2.

Приклад 6.2. Колона збірного багатоповерхового каркасу з перерізом 30 х 30 см і поздовжнім армуванням 4028 А400С (А* = 24,63 см2) з важкого бетону класу С20/25. Висота поверху 4,2 м.

Розрахункове навантаження N = 1810 кН при Ni = 1516 кН діє з випадковими ексцентриситетами.

Потрібно перевірити несучу здатність конструкції.

Рішення:

Не до армування 0,11% < 5%. Несуча здатність колони достатня.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я