4.1. Етапи розрахунків

Розрахунок залізобетонних конструкцій проводять у два етапи.

Перший етап - це статичний (або динамічний) розрахунок, який полягає у складанні розрахункових схем, що якнайкраще відповідають дійсній роботі конструкцій, і визначенні внутрішніх зусиль (згинальних моментів М, поперечних сил V, поздовжніх сил N тощо) в характерних перерізах конструкцій. Залізобетонні статично невизначені конструкції розраховують не тільки за пружною стадією, тобто за загальними правилами будівельної механіки, алей й за методом граничної рівноваги з урахуванням перерозподілу зусиль унаслідок пластичних деформацій.

Другий етап - це конструктивний розрахунок, який полягає у визначенні раціональної форми і розмірів перерізів, класу бетону та арматурної сталі, кількості арматури й порядку її розташування.

4.2. Стадії напружено-деформованого стану


Експериментальні дослідження елементів, що згинаються, позацентрово-стиснутих і позацентрово-розтягнутих для можливість виділити три стадії напружено-деформованого стану перерізу від початку навантажування до зруйнування.

Стадія І - навантаження мале, деформації бетону носять переважно пружний характер і тріщини в розтягнуті зони перерізу не утворюються. Кінець стадії І - це коли напруження у розтягнутому бетоні досягає межі міцності fct. Епюра напружень розтягу має

криволінійне окреслення, яке наближається до прямокутника, а в стиснутій зоні бетон зазнає переважно пружних деформацій.

Стадія ІІ починається з появою тріщин у розтягнуті зоні бетону. Бетон цієї зони виключається із роботи і все зусилля розтягу сприймає арматура. У стиснутій зоні деформації носять пружно-пластичний характер з поступовою перевагою у міру збільшення навантаження пластичних деформацій. Епюра напружень має криволінійне окреслення. Напруження в арматурі і стиснутому бетоні ще не досягають граничних величин. Це експлуатаційна стадія для конструкцій.

Стадія ІІІ характеризує відносно короткий період існування елемента чи конструкції, коли після додаткового збільшення навантаження напруження в розтягнуті арматури і в стиснутому бетоні досягають граничних величин - межі текучості сталі fy і межі

міцності бетону Jc (ІІІа). Це стадія руйнування. Епюра напружень у

стиснутому бетоні наближається до прямокутної. Деформації цього бетону переважно пластичні. У випадку ІІІб напруження в розтягнутій арматурі не досягають граничного значення (as < f ). Це пере

армований переріз конструкції і руйнування буде тільки в стиснутій зоні бетону (крихке руйнування).


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я