3.3. Класифікація арматури

Арматуру для залізобетонних конструкцій поділяють на такі види:

гарячекатану гладку й періодичного профілю з постійною та змінною висотою виступів (відповідно кільцевої та серповидної форми) діаметром від 3 мм до 40 мм;

термомеханічну зміцнену періодичного профілю з постійною і змінною висотою виступів (відповідно, кільцевої та серповидної форми) діаметром від 6 мм до 40 мм;

холодно деформовану періодичного профілю діаметром 3 ... 12 мм;

арматурні канати діаметром від 6 мм до 15 мм;

Основним показником якості арматури, який встановлюється при проектуванні, є клас арматури за міцністю на розтяг, який позначають:

А - для гарячекатаної і термомеханічної зміцненої арматури;

В - для холоднодеформованої арматури;

К - для арматурних канатів.

Класи арматури за міцністю на розтяг А, В і К відповідають гарантованому значенню межі текучості (з округленням) з забезпеченістю 0,95.

Для ненапружених конструкцій слід передбачати арматуру:

гладку класу А240С;

періодичного профілю класів А400С, А500С, В500.

Для ненапружених залізобетонних конструкцій арматуру, яку встановлюють відповідно до розрахунку, слід переважно приймати періодичного профілю класів А400С і А500С, а також арматуру класу В500 у зварних сітках і каркасах.

Характеристики міцності і деформативності для деяких класів арматури. яка встановлюється в ненапружених конструкціях наведені в табл. 3.1.

Для напружених залізобетонних конструкцій слід використовувати стрижні й канати класів А600, А600С, А600К, А800, А800К, А800СК, А1000, К-7 та проволоку класів В, Вр.

При виборі видів і марок сталі для арматури, яку встановлюють за розрахунком, а також прокатних сталей для закладних деталей слід ураховувати температурні умови експлуатації конструкцій та характер їх навантаження.

У конструкціях, які експлуатують при статичному навантаженні в опалюваних будівлях, а також на відкритому повітрі та у неопалюваних будівлях при розрахунковій температурі мінус 300С і нижче, може бути використана арматура усіх вказаних вище класів, за винятком арматури класу А240С марки сталі Ст 3кп, яка застосовується при розрахунковій температурі не нижче мінус 300С.


* - У зварних каркасах при використовуванні в якості хомутів, діаметр яких менше 1/3 діаметра поздовжніх стержнів, fywd приймають рівним 260 МПа.

За інших умов експлуатації клас арматури та марку сталі приймають за спеціальними вказівками.

Проектуючи анкетування арматури у бетоні та з'єднань арматури внапуск (без зварювання) слід ураховувати характер поверхні арматури. Проектуючи зварні з'єднання арматури слід ураховувати спосіб виготовлення арматури.

Для монтажних (підйомних) петель елементів збірних залі­зобетонних і бетонних конструкцій слід використовувати гарячекатану арматурну сталь класу А240С марок Ст Зсп і Ст Зпс.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я