2.3. Міцнісні й деформативні характеристики бетону

Високий опір бетону стискові є його найбільш цінною властивістю, яку широко використовують у конструкціях. Тому за еталон міцності прийнятий граничний опір стиску (fcu) бетонного куба.

Міцність бетону на стиск визначається за результатами випробувань партії кубиків у кількості 3 ... 6 штук. Стандартний куб має розмір ребра 15 см.

а - при терті по опорних площинах; б - при відсутності тертя

Кубикові міцність безпосередньо в розрахунках не використовують, оскільки залізобетонні конструкції відрізняються від кубика за формою, розмірами й напруженим станом.

При збільшенні висоти зразка вплив опорного тертя зменшується, поперечне розширення зразка стає вільнішим і міцність бетону зменшується. Цю міцність називають при змовою.


Експериментальне визначення при змовою міцності виконують на партії зразків, у яких відношення висоти до розміру

поперечного перерізу h = 4.

a

У практиці при змову міцність бетону (fc prism) розраховують по кубковій міцності (fc ub):

Міцність бетону при розтягу f ct має значно менше значення, ніж при стиску і становить (0,1 ... 0,05) • fccub. При збільшенні міцності f

бетону відношення zsL зменшується. Залежність між цими

f

характеристиками має вигляд

fat = 0,5 •3ДсиЬ . (2.5)

Значення fct встановлюють випробуваннями на розрив зразків у вигляді вісімок, або на згин бетонних балок. у 135 6

Міцність бетону при зрізі (fsh) й сколюванні (f ) залежить від міцності бетону на розтяг:

fc,p„sm;           fch = (1,5...2)fct. (2.1)

Для характеристики деформативних властивостей пружних матеріалів і визначення зв'язку між деформаціями й напруженнями по закону Гука уводять поняття модуля пружності Е. Щодо бетону, то він є матеріалом пружно-пластичним, тому залежність (напруження-деформації) для нього нелінійна і

Е = df = tga, (2.8) de

де a- кут нахилу дотичної до кривої «f-e» в точці з даним напруженням.

У зв'язку з цим для бетону ввели поняття Ec, який відповідає миттєвому завантаженню зразка, при якому виникають лише пружні деформації:

Е c =Sc = tga0. (2.9)

Граничні деформації бетону залежать від його класу, складу, щільності й тривалості дії навантаження і коливають у широких межах. Орієнтовні середні граничні деформативності:

при стиску ee = 0,0015...0,0020 ;

при розтягу ect = 0,0001...0,00015 .


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я