ВСТУП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Дисципліна «Конструкції будівель і споруд» викладається студентам 3 курсу, які навчаються за спеціальністю «Містобудування», спеціалізації «Архітектура».

Загальний обсяг вивчення дисципліни - 144 години (4 кредити).

Дисципліну вивчають за двома модулями в двох навчальних семестрах. У модулі 1 вивчають теоретичні основи проектування окремих елементів залізобетонних і металевих конструкцій, в модулі 2 - основи конструювання промислових і цивільних будівель та інженерних споруд в цілому.

Вивчення дисципліни базується на знанні дисциплін, що передували даній дисципліні: теоретичної і будівельної механіки, будівельних матеріалів, архітектури будівель.

У результаті вивчення дисципліни «Конструкції будівель і споруд» студенти зможуть пропонувати конструктивні схеми будівель залежно від їх призначення і вести практичні розрахунки елементів будівель і споруд.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я