ЗМІСТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Стор.

Вступ  4

Розділ 1. Граничні стани будівельних конструкцій.

Навантаження і впливи       5

Розділ 2. Сутність залізобетону. Призначення арматури.

Класи бетону і арматури. Арматурні вироби.

Нормативні й розрахункові опори бетону і арматури      7

Розділ 3. Згинальні залізобетонні елементи. Міцність

нормальних і похилих перерізів елементів

прямокутного профілю. Особливості розрахунку

таврових перерізів    10

Розділ 4. Стиснуті й розтягнуті елементи. Розрахунок міцності

умовно стиснутих і розтягнутих елементів.

Позацентровий стиск. Конструктивні особливості          17

Розділ 5.Попередньо напружені залізобетонні конструкції.

Призначення, переваги, недоліки. Принципи

конструювання         21

Розділ 6. Металеві конструкції. Типи сталей. Сортамент

металопрокату. Нормативні й розрахункові опори.

Розрахунки на розтягання, стиск і згин     24

Розділ 7. З'єднання металевих конструкцій. Розрахунки

зварних і болтових з'єднань 27

Розділ 8. Принципи розрахунку будівельних конструкцій за

другою групою граничних станів  31

Розділ 9. Перекриття будівель. Плоскі залізобетонні

перекриття. Металева балочна клітка        34

Розділ 10. Фундаменти під будівлі й споруди. Принципи

розрахунку і конструювання           42

Розділ 11. Одноповерхові промислові будівлі із

залізобетонним і стальним каркасом. Загальні

принципи проектування      46

Розділ 12. Багатоповерхові промислові й цивільні будинки.

Конструктивні схеми. Навантаження. Принципи

розрахунку     49

Розділ 13. Великопролітні покриття будівель і споруд.

Типи й конструктивні особливості оболонок

покриттів. Висячі покриття 52

Розділ 14. Інженерні споруди, принципи їх розрахунку і

конструювання         55

Список літератури    61

Додатки          62


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я