Додаток 1

 

 

Напружений стан і

Позначення

Розрахункові опори, МПа для сортів дере-

характеристика елементів

кгс/см2

вини

 

 

 

1

2

3

1

2

3

4

5

1. Вигин, стиск і зім'яття уздовж волокон:

 

 

 

 

а) елементи прямокутного перерізу (за винятком зазначених у підпунктах «б», «в») висотою до 50 см

Rв, -^C^ R3iM

14/140

13/130

8,5/85

б) елементи прямокутного перерізу шириною від 11 до 13 см при висоті перерізу від 11 до 50 см

R R R

15/150

14/140

10/100

в) елементи прямокутного перерізу шириною понад 13 см при висоті перерізу від 13 до 50 см

R R R

16/160

15/150

11/110

г) елементи з круглих лісо­матеріалів без урізань у розрахунковому перерізі

Rв, R3iM

-

16/160

10/100

2. Розтягання уздовж волокон:

 

 

 

 

а)         неклеєні елементи

б)         клеєні елементи

Rp Rp

10/100 12/120

7/70 9/90

-

3. Стиск і зім'яття по всій поверхні поперек волокон

Rc90:> R3iM90

1,8/18

1,8/18

1,8/18

4. Зім'яття поперек волокон місцеве:

а) в опорних частинах конструкції, лобових врубках та вузлових примиканнях елементів

R3iM90

3/30

3/30

3/30


1

2

3

4

5

б) під шайбами при кутах зім'яття від 90 до 600

R3iM90

4/40

4/40

4/40

5. Сколювання уздовж волокон:

 

 

 

 

а) при вигині неклеєних елементів

RCK

1,8/18

1,6/16

1,6/16

б) при вигині клеєних елементів

RCK

1,6/16

1,5/15

1,5/15

в) у лобових врубках для

RCK

2,4/24

2,1/21

2,1/21

максимального напру-

 

 

 

 

ження

 

 

 

 

г) місцеве в клеєних

RCK

2,1/21

2,1/21

2,1/21

з'єднаннях для макси-

 

 

 

 

мального напруження

 

 

 

 

6. Сколювання поперек

 

 

 

 

волокон:

 

 

 

 

а) у з'єднаннях неклеєних елементів

RCK90

1/10

0,8/8

0,6/6

б) у з'єднаннях клеєних елементів

RCK90

0,7/7

0,7/7

0,6/6

7. Розтягання поперек волокон елементів із клеєної деревини

Rp90

0,35/3,5

0,3/3

0,25/2,5

 

Примітки:      1. У конструкціях будівельного виготовлення величини

розрахункових опорів на розтягання, прийняті за п. 2а даної таблиці, треба знижувати на 30%.

2. Розрахунковий опір вигину для елементів настилу і лат під покрівлю з деревини 3-го сорту необхідно приймати рівним 13 МПа (130 кгс/см2).

повітряних ліній електропередачі, що виготовляються з не просоченої антисептиками модрини (при вологості £25%), помножуються на коефіцієнт 0,85.Висота перерізу, см

50 і менше

60

70

80

100

120 і більше

Коефіцієнт тб

1

0,96

0,93

0,90

0,85

0,8

Таблиця 5

Товщина шару, см

19 і менше

26

33

42

Коефіцієнт тш

1,1

1,05

1

0,95

Примітка: rk - радіус кривизни гнутої дошки або бруска: а - товщина гнутої дошки або бруска в радіальному напрямку.


1

2

3

4

5

6

б) п'ятишарова товщи-

 

 

 

 

 

ною 5-7 мм:

 

 

 

 

 

- уздовж волокон

14/140

13/130

18/180

0,8/8

5/50

зовнішніх шарів

 

 

 

 

 

- поперек волокон

6/60

7/70

3/30

0,8/8

6/60

зовнішніх шарів

 

 

 

 

 

- під кутом 450 до

4/40

6/60

-

0,8/80

9/90

волокон

 

 

 

 

 

2. Фанера клеєна з

 

 

 

 

 

деревини модрини марки

 

 

 

 

 

ФСФ сортів В/ВВ, і ВВ/В

 

 

 

 

 

семишаровая товщиною 8

 

 

 

 

 

мм і більше:

 

 

 

 

 

- уздовж волокон

9/90

17/170

18/180

0,6/6

5/50

зовнішніх шарів

 

 

 

 

 

- поперек волокон

7,5/75

13/130

11/110

0,5/5

5/50

зовнішніх шарів

 

 

 

 

 

- під кутом 450 до

3/30

5/50

-

0,7/7

7,5/75

волокон

 

 

 

 

 

2. Фанера бакелізована

 

 

 

 

 

марки ФБС товщиною

 

 

 

 

 

7 мм і більше:

 

 

 

 

 

- уздовж волокон

32/320

28/280

33/330

1,8/18

11/110

зовнішніх шарів

 

 

 

 

 

- поперек волокон

24/240

23/230

25/250

1,8/18

12/120

зовнішніх шарів

 

 

 

 

 

- під кутом 450 до

16,5/165

21/210

-

1,8/18

16/160

волокон

 

 

 

 

 

 

Примітка: Розрахункові опори зім' яттю і стиску перпендикулярно до площини листа для березової фанери марки ФСФ Rp с 90 = Rp вМ 90 = 4 МПа (40 кгс/см2) і марки ФБС Rp с 90 = Rp зім 90 = 8 МПа (80 кгс/см2).


Вид фанери

Модуль пружності Ер, МПа кгс/см2

Модуль зсуву

МПа

кгс/см2

Коефіцієнт Пуассона

1. Фанера клеєна березова марки ФСФ сортів В/ВВ, В/С, ВВ/С семишарова і п' ятишарова:

-           уздовж волокон зовнішніх шарів

-           поперек волокон зовнішніх шарів

-           під кутом 450 до волокон

9000/90000

6000/60000 2500/25000

750/7500

750/7500 3000/30000

0,085

0,065 0,6

2. Фанера клеєна з деревини модрини марки ФСФ

сортів В/ВВ і ВВ/С

семишарова:

-           уздовж волокон зовнішніх шарів

-           поперек волокон зовнішніх шарів

-           під кутом 450 до волокон

7000/70000

5500/55000 2000/20000

800/8000

800/8000 2200/22000

0,07

0,06 0,6

3. Фанера бакелізована марки ФСФ:

-           уздовж волокон зовнішніх шарів

-           поперек волокон зовнішніх шарів

-           під кутом 450 до волокон

12000/120000

8500/85000

3500/35000

1000/10000

1000/10000

4000/40000

0,085

0,065

0,7

Примітки: 1. Коефіцієнт Пуассона Пр зазначений для напрямку, перпендикулярного до осі, уздовж якого визначений модуль пружності Еф.

2. Модуль пружності деревини при розрахунку за граничними станами другої групи варто приймати рівним: уздовж волокон Е = 10000 МПа (100000 кгс/см2); поперек волокон Е90 = 400 МПа (4000 кгс/см2). Модуль зсуву деревини щодо осей, спрямованих уздовж і поперек волокон, варто приймати рівним G90 = 500 МПа (5000 кгс/см ). Коефіцієнт Пуассона деревини поперек волокон при напруженнях уздовж волокон варто приймати рівним п900 =0,5, а уздовж волокон при напруженнях поперек волокон Vo.90 = 0,02.


У таблиці: с - товщина середніх елементів, а також рівних за товщиною або більш товстих елементів однозрізних з'єднань, а - товщина крайніх елементів, та також більш тонких елементів однозрізних з'єднань; d - діаметр нагеля; усі розміри в см.

Розрахункову несучу здатність нагеля в двозрізних несиметричних з'єднаннях при неоднаковій товщині елементів слід визначати з урахуванням наступного:

а)         розрахункову несучу здатність нагеля з умови зім'яття в середньому елементі
товщиною с при проміжних значеннях а між с і 0,5с слід визначати інтерполяцією між
значеннями за пп. 2а і 2 б таблиці;

б)         при товщині крайніх елементів а > с розрахункову несучу здатність нагеля
варто визначати з умов зім'яття в крайніх елементах за п. 2а таблиці із заміною с на а;

в)         при визначенні розрахункової несучої здатності з умов вигину нагеля
товщину крайнього елемента а у п. 3 таблиці варто приймати не більше 0,6с.

Розрахункову несучу здатність нагеля в розглянутому шві варто брати рівною меншому з усіх значень, отриманих за формулами табл. 9.

Таблиця 10

Коефіцієнт Ка

 

 

 

Кут, град

для металевих, алюмінієвих та склопластикових нагелів діаметром, мм

для дубових нагелів

12

16

20

24

30

0,95

0,9

0,9

0,9

1

60

0,75

0,7

0,65

0,6

0,8

90

0,7

0,6

0,55

0,05

0,7

 


Додаток 2


Таблиця 1 - Сортамент пиломатеріалів хвойних порід (за ГОСТ 24454-80)

Номінальні товщина і ширина пиломатеріалів установлені для деревини вологістю 20%.

Дошка має ширину більшу подвійної товщини. Брусок відповідно не більше подвійної товщини, брус - якщо товщина і ширина більші 100 мм.

4. У разі потреби за спеціальним замовленням розміри пиломатеріалів можуть відрізнятися від зазначених у таблиці.


Примітка: qH - нормативна власна вага покриття (включаючи і вагу підвісного стаціонарного обладнання); рн - нормативна вага снігового покриву.

Додаток 3

Форми специфікації матеріалів на несучі конструкції

 

Специфікація деревини (фанери)

елемента

Найменування елемента

Переріз, мм

Довжина, мм

Кількість, шт

Об'єм,

3

м

Маса, кг

 

 

 

 

 

 

 

 

Специфікація металу (пластмас)

елемента

Найменування елемента

Переріз, мм

Довжина, мм

Кількість, шт

Маса 1 шт, кг

Загальна маса, кг

 

 

 

 

 

 

 

 


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я