7.4. Рамні поперечники будівель

Рамні поперечники будівель призначаються для сприйняття як вертикальних (власна вага, сніг), так і горизонтальних навантажень (вітер). Однопрольотні наскрізні рами можуть бути три- і двошарнірними.

Рами утворюються двома стояками
(ґратчастими  або суцільними),

затисненими у фундаментах, і наскрізним ригелем (фермою або балкою), шарнірно з'єднаним зі стояками.

Рис. 7.1о. Розрахункова схема поперечника

Рами є один раз статично невиз-наченими системами. За зайве невідоме приймають поздовжнє зусилля X у ригелі (рис. 7.10), що визначається за формулою

X q = 16 h(- qa*m + q°m)'

Після визначення зусилля в ригелі визначають згинальні моменти і поперечні сили в стояку. Висоту перерізу дощатоклеєної колони hk

приймають у межах  h, її ширину b > hk / 5, де h - висота колони.

Прийнятий з урахуванням сортаменту пиломатеріалів і умов обпирання ригеля переріз колон перевіряють на розрахункове сполучення навантажень: у площині рами - як стиснуто-вигинний елемент; із площини рами - як центрально стиснутий елемент.

Якщо стояки застосовують ґратчастими, то вони розраховуються як окремі вертикальні ферми, навантажені безпосередньо прикладеними до них навантаженнями.

Гранична гнучкість для колон 120. При визначенні гнучкості розрахункову довжину колони в площині рами приймають /0 - 2,2h (при

відсутності з'єднання верха колон із жорсткими торцями будівлі горизонтальними зв'язками). При обчисленні гнучкості колони з площини рами її розрахункову довжину приймають такою, що дорівнює відстані між вузлами вертикальних зв'язок, поставлених по колонах у площині поздовжніх стін.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я