7. ПЛОЩИННІ НАСКРІЗНІ ДЕРЕВ'ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ

Наскрізні - це такі конструкції, в яких пояси з'єднані один з одним не суцільною стінкою, а ґратами, що складаються з окремих стержнів - розкосів і стояків. Наскрізні конструкції бувають балковими - ферми і розпірними -арки і рами, а за обрисом - сегментними, тобто з криволінійним верхнім поясом, багатокутними, трапецієподібними і трикутними.

Вибирати тип конструкції - суцільний або наскрізний необхідно на основі техніко-економічних даних і з урахуванням призначення споруд. У хімічному виробництві, наприклад, краще застосовувати суцільні дерев'яні конструкції. Слід також мати на увазі, що великі перерізи елементів роблять конструкції більш вогнестійкими.

Наскрізні дерев'яні конструкції треба застосовувати статично визначеними, тому що піддатливість з'єднань і деформативність деревини при зміні температури і вологості можуть викликати перерозподіл зусиль в елементах конструкцій, у результаті чого деякі з них виявляться перевантаженими.

Як вузлові з'єднання в наскрізних конструкціях використовують:

шайби нагельного типу, що являють собою металеву пластинку, яка має в центрі отвір для вузлового болта, на який надіваються елементи ґрат. Пластинка з'єднується з ґратами за допомогою нагелів;

нагелі з круглої сталі і цвяхи, що безпосередньо прикріплюють дерев'яні ґрати до поясів;

різні упори стиснутих елементів грат в пояси за допомогою спеціальних «подушок» або врубок.

У даний час рекомендується застосовувати металодерев'яні ферми, в яких розтягнуті елементи, зокрема нижній пояс, виконують з металу, а стиснуті елементи - з деревини.

Аналіз аварій ферм свідчить про те, що в багатьох випадках вони походять від розривів нижніх дерев'яних розтягнутих поясів, тому необхідно більш ретельно відбирати деревину для цих цілей, стики дощок у клеєних поясах виконувати врозбіг за висотою перерізу або переходити до застосування профільного металу. Економічні підрахунки свідчить, що металодерев' яні ферми не дорожче суцільнодерев' яних.

У зв'язку з тим, що в дерев'яних фермах має місце позавузлове навантаження верхніх поясів, то для зменшення їхнього перерізу необхідно стискаючу силу N прикладати у вузлах з ексцентриситетом е, величину якого

визначають з умови рівності значень згинального моменту від навантаження на панель верхнього пояса, поділеного на коефіцієнт £ і моменту від ексцентрично прикладеної стискаючої сили N:

пояса довжиною І; £ - коефіцієнт, що враховує збільшення згинального моменту від дії поздовжньої сили. Для знаходження ексцентриситету е приймаємо приблизно £= 0,8.

Слід мати на увазі, що величину ексцентриситету е не можна приймати більше 1А висоти перерізу верхнього пояса.

У такому випадку необхідно здійснювати поворот упорної пластинки на кут #при вирішенні опорного вузла в металі або ж площини упора лобової


У зв'язку з тим, що в опорній панелі верхнього пояса ферми є місцеве навантаження, то площина упора верхнього пояса в нижній вже не буде нормальною до осі верхнього пояса (рис. 7.1).

врубки у фермах на лобових врубках. Площина упора повинна бути нормальною до рівнодіючої нормальної сили NCM і поперечної сили Q (рис. 7.1).

Такі повороти площини упора треба виконувати не тільки в опорних вузлах, але вони найбільш корисні саме в цих місцях ферми.

Грати ферм повинні кріпитися до поясів центрально, але у випадку застосування нагелів, для розміщення яких потрібно багато місця, можливе позацентрове кріплення грат, яке викликає в поясах згинальні моменти, що збільшує переріз поясів. Розглядаючи вузол нижнього пояса ферми, маємо (рис. 7.2):


Мекс =DU ■ e = Di ■ ei + Вг ■ e2, (7.2) де DU = Uп+1 - Un - різниця зусиль у сусідніх панелях нижнього пояса; D1 і D2 - зусилля у позацентрово прикріплених розкосах; e1 і e2 - відповідні ексцентриситети.

При відсутності стику в панелях нижнього пояса, суміжних з ексцентрично вирішеним вузлом, вважають, що згинальний момент порівну розподіляється між суміжними панелями. При наявності стику момент сприймається тією панеллю, де немає стику. Нижній пояс перевіряється у вузлі на позацентрове розтягання.

Аналогічно вирішується питання позацентрового кріплення ґрат і в інших вузлах ферм.

У практиці будівництва споруд з дерева нерідко влаштовують підвісні стелі, що сприяють збільшенню терміну служби конструкцій, але дещо збільшують вартість покриття. Такі стелі підвішують до вузлів нижнього пояса, що особливо раціонально при трикутних фермах, в яких навантаження від підвісної стелі передається на розтягнуті металеві стояки. У клеєних фермах з потужним верхнім поясом можлива позавузлова підвіска стелі до верхнього пояса. При застосуванні підвісних стель рекомендується приймати зближене розміщення ферм уздовж будівлі (близько 3 м), що дозволяє виконувати прогони підвісної стелі розрізними. Кріплення підвісної стелі до ферм повинне бути таким, щоб була можливість робити підтяжку кріпильних елементів як під час будівництва, так і експлуатації.

У зв'язку з тим, що ферми під час експлуатації одержують значні деформації, що є наслідком не тільки пружних деформацій елементів і з'єднань у вузлах і стиках, але і пухких деформацій від нещільностей у з'єднаннях і деформацій післядії, фермам додають будівельний підйом, величина якого дорівнює

їбуд = 2001, (7.3)

де l - проліт ферми.

Слід також мати на увазі, що величина будівельного підйому повинна бути не менше загального прогину ферми, що обчислюється за правилами будівельної механіки.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я