6.3. Розрахунок балки на пластинчастих нагелях

Дано: Навантаження на балку (рис. 4.1) - постійне нормативне

g н = 1,1 —2-; постійне розрахункове g = 1,24 —; корисне м2 м2

кН кН нормативне pн = 3,0 —-; корисне розрахункове р = 3,9 —-; проліт балки

м2 м2 l = 6 м; крок балок В = 5 м. Деревина балки - сосна 2 сорту.

Розв'язання: 1. За формулою (4.2) визначаємо власну вагу балки

Визначаємо інтенсивність нормативного q і розрахункового q

погонного навантаження за формулою (4.3):

2.         За формулою (4.4) визначаємо необхідний момент опору балки

де 10 - коефіцієнт переведення метрів у см і МПа в кН/см .

3.         Задаючи ширину балки b = 17,5 см, визначаємо її висоту h за
формулою (4.5):

Приймаємо висоту перерізу балки h = 60 см, тобто балка повинна скла­датися з трьох брусів 17,5 х 20 см, що вимагає застосування глухих плас­тинчастих нагелів (рис. 6.3), з такими параметрами: lrm = 5,4 см, Зпл = 1,2 см.

Надпись:

4. Перевіряємо жорсткість прийнятого перерізу балки за формулою (4.6), для чого спочатку знаходимо її момент інерції:

тобто вимогу щодо жорсткості балки задоволено (див. табл. 12 додатку 1).

5. Визначаємо кількість пластинчастих нагелів на ділянці балки 0,41 за формулою (4.7), для чого спочатку знаходимо статичний момент зсувної частини перерізу відносно нейтральної осі S6p і несучу здатність одного

пластинчастого нагеля Тт:

S6p = 17,5 • 202 = 7000 см3; Тт = 0,75 • Ьпл = 0,75 • 10,5 = 7,875 кН. bm = 0,5Ьбр + 0,31пл = 0,5 • 17,5 + 0,3 • 5,4 = 10,37 см. Приймаємо bm = 10,5 см.

1,2М • 1,2 • 118,8 • 102 • 7000

40,23 шт.

315000 • 7,875

пл

J бр ' Tt Приймаємо n пл = 42 шт.

6. Перевіряємо можливість розміщення отриманої кількості пластинчастих нагелів на ділянці 0,4l з урахуванням мінімальної відстані між ними Smin = 21пл. У зв'язку з тим, що пластинчасті нагелі прийняті глухі,

вони розміщуються в шаховому порядку з півкроком S1

У кожному шві балки може розміститися: n пл більше, ніж прийнято ппл = 42 шт.

7. Обчислюємо необхідний будівельний підйом балки за формулою

(4.8):


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я