5.9. Дощатоклеєні гнуті рами

Особливістю рамних конструкцій є наявність жорсткого карнизного вузла в місці сполучення ригеля зі стояком. Кутові моменти зменшують згинальний момент у ригелі, завдяки чому можна перекрити більший проліт, ніж простою балкою. Крім того рама може сприймати горизонтальні вітрові зусилля у своїй площині, забезпечуючи поперечну стійкість будівлі без защемлення стійок у фундаменті і без улаштування сприймаючих вітрові зусилля торцевих і поперечних стін.

Рами рекомендується виконувати тришарнірними, тому що в статично визначених системах не відбувається перерозподілу зусиль при деформуванні під тривало діючим навантаженням, що забезпечує відповідність їх розрахунковим зусиллям. Криволінійність карнизних вузлів дощатоклеєних гнутих рам досягається гнуттям дощок за колом при їхньому виготовленні. Радіус кривизни невеликий і складає 2-4 м. У зв'язку з тим, що за умовами гнуття відношення радіуса кривизни до товщини шару дощок (R/d ) не може бути менше 150, то товщина шарів для виготовлення дощатоклеєних гнутих рам після фрезерування звичайно складає не більше 1,6-2,5 см. Тому дощатоклеєні гнуті рами більш трудомісткі у виготовленні, ніж арки, і вимагають більшої витрати деревини і клею. Крім того, розрахунковий опір вигину зменшується множенням на коефіцієнт гнуття, менший одиниці.

Переріз рами виконують прямокутним, а висоту перерізу - змінною за довжиною, що досягається зменшенням числа дощок у пакеті з внутрішньої сторони рами. Плавна зміна висоти перерізу краща, але технологічно важча. Менш складним є виготовлення дощатоклеєних гнутих рам із застосуванням східчастої зміни висоти перерізу (рис. 5.12), що широко застосовують для прольотів 12 м і 18 м. Рами працюють як стиснуто-вигинні стержні.

У зв'язку зі змінністю висоти перерізу нормальні напруження варто перевіряти в різних місцях рами за її довжиною:


N M-

де Ni і Mi - нормальна сила і згинальний момент у розглянутому перерізі: N

Хі = 1  i           - див. формули (3.17) і (5.43); j = f(Л) - коефіцієнт

поздовжнього вигину; Л =  10        - гнучкість рами, постійна для всіх її

перерізів; l0 - розрахункова довжина, дорівнює довжині напіврами по осьовій лінії; ксервзв - середньозважена висота перерізу рами:

K rB - коефіцієнт, що враховує криволінійність епюри напружень (рис.

5.12,б), визначається:

а) при перевірці напружень по внутрішньому ребру рами за формулою

Kb = -Ь05^; (5.51) rB 1 - 0,17 hr

б) при перевірці напружень по зовнішньому ребру рами за формулою

r - радіус центральної осі поперечного перерізу рами (рис. 5.12,б).

Відстань z від центральної осі поперечного перерізу рами до нейтральної осі знаходять за формулою

В останні роки одержали поширення дощатоклеєні рами з прямолінійних елементів. Вони більш технологічні, ніж гнуті рами, тому що на заводі збирають і склеюють із прямолінійних дощок окремо стійку і ригель кожної напіврами.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я