5.7. Тришарнірні арки з балок на пластинчастих нагелях

Такі арки мають трикутний обрис. Виникаючий розпір сприймається або затяжками, або конструкцією фундаментів, на які спираються прямолінійні елементи арки. Прольоти, що перекриваються такими арками,

Особливістю арок є ексцентричне приєднання в опорних вузлах затяжок і кінців балок один до одного в гребеневому вузлі. В опорному вузлі

позацентровість створюється тим, що опорна реакція і розпір арки перетинаються нижче осі напіварки, а в гребневому вузлі - влаштуванням зазору шириною 1-2 см (рис. 5.10).

При трикутному обрисі арки кожна напіварка працює на вигин тільки від навантаження, розташованого на цій же напіварці. Завантаження іншої напіварки тільки збільшує нормальне зусилля в першій. Такі арки за висотою поперечного перерізувиготовляють з двох або трьох брусів. В обох вузлах балки, що утворюють арку, повинні спиратися або всіма брусами, або одним брусом, або двома брусами з трьох. Брус вважається обпертим у тому випадку, якщо він спирається не менше ніж на 1/3 своєї висоти.

Перевірку прийнятого перерізу балок арки виконують як для стиснуто-вигинного стержня складеного перерізу на піддатливих зв'язках за формулою (4.13), в якій

де Mq - згинальний момент від зовнішнього поперечного навантаження, визначається як для балки прольотом 0,5/:

При визначенні Лсуц - гнучкості балки, що утворює напіварку, слід

мати на увазі, що розрахункова довжина балки як суцільного елемента знаходять за формулою

Кількість пластинчастих нагелів на половині напіварки знаходиться за формулою

де        - статичний момент частини перерізу, що зсувається, щодо

нейтральної осі; Тпл = 0,75 • Ьпл - несуча здатність одного пластинчастого

нагеля (див. формулу (4.1)).

Другий член формули (5.42) визначає кількість пластинчастих нагелів, що сприймають додаткове навантаження у випадку, якщо не всі бруси обперті своїми торцями у вузлах. При деформуванні арки частина нормальної сили за допомогою пластинчастих нагелів переходить з обпертих брусів на необперті, додатково навантажуючи пластинчасті нагелі.

Коефіцієнт K при цьому може приймати такі значення: K =0,4 - при передачі нормальної сили на кінцях одному крайньому брусу; K =0,2 - при передачі нормальної сили на кінцях крайньому і середньому брусам (при перерізі з трьох брусів); K = 0 - при передачі нормальної сили всім брусам.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я