5.6. Клеєфанерні балки з дощатими ребрами жорсткості

Клеєфанерні балки складаються з фанерних стінок товщиною дф = 8 -12 мм і дощатих поясів (рис. 5.9), можуть бути двотавровими або

коробчастими. Для кращого використання несучої здатності фанерної стінки доцільно розміщувати фанеру так, щоб волокна її зовнішніх шпонів були спрямовані уздовж осі балки, що дозволяє також стикувати фанеру «на вус» без використання накладок.

Клеєфанерні балки можуть бути постійної висоти, двосхилими, а також

із криволінійним верхнім поясом.


Клеєфанерними балками перекривають прольоти до 15 м. Їхню висоту

Для надання фанерній стінці жорсткості використовують дощаті ребра

жорсткості, які по довжиною балки ставлять на відстані а

Ширину ребер жорсткості в опорних перерізах приймають рівною ширині поясів, в інших перерізах - 0,5 ширини поясів.

Клеєфанерні балки, так само як і клеєфанерні панелі, розраховують з урахуванням різних модулів пружності деревини поясів і фанерної стінки за приведеними геометричними характеристиками. Приведення здійснюють до матеріалу, для якого знаходять напруження.

Розрахунок клеєфанерних балок виконують з урахуванням роботи фанерної стінки на нормальні напруження. Однак у зв'язку з тим, що основна частка нормальних напружень сприймається поясами, то при визначенні напружень треба порівнювати їх з розрахунковим опором деревини розтяганню або стиску, а не вигину, як це робиться у звичайних балках:

де Wnpd - приведений до деревини момент опору поперечного перерізу; Rрд и Rcd - розрахункові опори деревини відповідно розтяганню і стиску; р -

коефіцієнт поздовжнього вигину стиснутого поясу з площини вигину.

У двосхилих клеєфанерних балках аналогічно клеєним з дощок епюра нормальних напружень не повторює епюру згинальних моментів (рис. 5.8). Переріз з максимальним напруженням знаходиться від опори на відстані х, що обчислюється за формулою (5.18).

Міцність фанерної стінки в небезпечному перерізі на дію головних розтягуючих напружень, у балках двотаврового і коробчастого перерізів необхідно перевіряти за формулою

де Яф ра - розрахунковий опір фанери розтяганню під кутом а, визначається за графіком рис. 17 додатка 5 БНіП II-25-80; Ост - нормальні напруження в стінці від вигину на рівні внутрішнього ребра поясів; Тст - дотичні

напруження в стінці на рівні внутрішнього ребра поясів; а - кут, який визначається із залежності

До небезпечних перерізів відносять опорні перерізи балки і місця прикладання зосереджених навантажень.

Висоту балки на опорі визначають з розрахунку на зсуваючі зусилля

де $прф і тТпрф - приведені до фанери відповідно статичний момент

напівперерізу і момент інерції балки; 2~1дф - сумарна товщина фанерних

стінок; Яф зр - розрахунковий опір фанери зрізу.

У зв'язку з тим, що в опорному перерізі за шириною поясу може відбутися сколювання між шпонами фанери, то треба перевірити дотичні напруження в клейових швах між шпонами:

де Snp ф - приведений до фанери статичний момент поясу щодо нейтральної

осі; 22 К - сумарна ширина приклеєних до фанери дерев'яних елементів;

Рфск - розрахунковий опір фанери сколюванню.

За наявності додаткових фанерних стінок така ж перевірка необхідна в місцях їхнього обриву.

Стійкість фанерної стінки з площини балки з поздовжнім щодо осі елемента розташуванням волокон зовнішніх шарів необхідно перевіряти на дію дотичних і нормальних напружень за умови

де kCT - висота стінки між внутрішніми гранями полиць клеєфанерної балки.

Перевірку на стійкість фанерної стінки проводять в середині першої, а іноді і другої панелі балки (вважаючи за панель відстань у світлі між ребрами жорсткості) за формулою

де аСТ ітСТ - див. виноску до формули (5.29); Ки і K} - коефіцієнти, що визначаються за графіками рис. 18 і 19 додатка 5 БНіП II-25-80; kpo3p -розрахункова висота стінки, що приймається рівною kcT при відстані між ребрами a > kCT і рівною а при a < kCT .

Якщо умова (5.34) не дотримується, то необхідно зменшити відстань між ребрами жорсткості.

Прийнятий переріз клеєфанерної балки перевіряють також на жорсткість за формулою (3.15).


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я