5.1. Проектування настилів і лат покрівель

Настили виконують з дощок або брусків і застосовують у міжповерхових перекриттях (дошки підлоги, підшивка стелі), а також у вигляді лат або настилу під різні види покрівель, у проїзній частині мостів, у лісах, риштованнях і ін.

Настили бувають одношаровими або подвійними перехресними, в яких верхній захисний шар з дощок товщиною 16-19 мм прибивають під кутом 45о-6оо до нижнього робочого шару, виконуваного також з дощок товщиною 25-30 мм. Для провітрювання всього настилу нижній робочий настил виконують розрідженим із зазорами 3-15 см. Верхній захисний настил утворює суцільну поверхню, забезпечуючи спільну роботу всіх дощок робочого настилу, розподіляє зосереджені навантаження на смугу робочого настилу шириною 5о см.

Настили і лати покрівель розраховують за схемою двопрольотної нерозрізної балки на такі сполучення навантажень:

1. Навантаження від власної ваги покриття і ваги снігового навантаження (рис. 5.1,а). Розрахунок проводять на міцність за формулою (3.10) і на жорсткість за формулою (3.15).

При розрахунку на міцність слід мати на увазі, що згинальний момент

ql2

визначають за формулою М =         , а при обчисленні моменту опору WHT

розрахункова смуга настилу приймають рівною b = 100 см; проліт настилу l приймають рівним відстані між прогонами покрівлі.

а - перше сполучення навантажень (власна вага покрівлі плюс вага снігу); б - друге сполучення навантажень (власна вага покрівлі + + зосереджений вантаж РН = 1,0 кН, помножений на коефіцієнт безпеки за навантаженням gg = 1,2)

У розрахунку на жорсткість прогин f визначають за формулою

2. Навантаження від власної ваги покриття і зосередженого вантажу рН = 1,0 кН з урахуванням коефіцієнта безпеки за навантаженням gg = 1,2 (рис. 5.1,б). Розрахунок у цьому випадку проводять тільки на міцність

Зосереджене навантаження не завжди, як згадувалося вище, розподіляється на смузі робочого настилу 50 см. Для одношарових настилів і лат зосереджений вантаж може розподілятися на одну дошку або на один брусок при відстані між ними в осях більше 15 см, або на дві дошки чи на два бруски при відстані між ними менше або рівній 15 см.

У двошаровому настилі розраховують тільки нижній робочий шар.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я