4.3. Розрахунок стиснуто-вигинних елементів

Метод розрахунку стиснуто-вигинних елементів складеного перерізу, на піддатливих зв'язках залишається таким же, як і елементів суцільного перерізу, але у формулах додатково враховується піддатливість зв'язків (рис. 4.5).


Нормальні напруження у цьому випадку визначають за дещо зміненою формулою (3.17)

У цю формулу введений коефіцієнт KW такий же, як при розрахунку

складених елементів на поперечний вигин, а коефіцієнт % визначається з урахуванням приведеної гнучкості:

де [і - коефіцієнт приведення гнучкості, знаходять за формулою (4.10), однак коефіцієнт піддатливості з'єднання Kc в цьому випадку встановлюють за

табл. 13 додатка 1 у графі «стиск із вигином».

Жорсткість перерізу перевіряють за формулою (4.6), але з введенням коефіцієнта %:

Кількість зв'язків на напівдовжині елемента або, як показано на рис. 4.5, пластинчастих нагелів визначають за формулою (4.7), але також із

введенням коефіцієнта %, що враховує збільшення згинального моменту М від дії поздовжньої сили N:

У складених стиснуто-вигинних елементах з короткими прокладками крім загального розрахунку стержня за формулами (4.13), (4.15), (4.16), треба перевірити стійкість найбільш напруженої вітки при її розрахунковій довжині, що перевищує 7 товщин вітки (звичайно це крайні вітки) (рис. 4.4):

де і W6ij - площа і момент опору брутто поперечного перерізу стержня; j1 - коефіцієнт поздовжнього вигину для окремої вітки, обчисленої за її

розрахунковою довжиною l1 : j = /Я1 = —; r1 - радіус інерції окремої

Розрахунок із площини вигину

Стиснуто-вигинні складені стержні на піддатливих зв'язках з площини вигину розраховують без урахування згинального моменту, тобто як центрально стиснуті складені стержні за формулою (3.6) і, крім того, перевіряють на стійкість плоскої форми деформування за формулою (3.18).


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я