АНОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Попельнух В. М. - Проектування дерев'яних конструкцій

Конспект лекцій

(для студентів 4 курсу денної та 4-5 курсів заочної форм навчання та для слухачів другої вищої освіти напрямку підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво»)

ХАРКІВ ХНАМГ 2008

Попельнух В.М. Проектування дерев'яних конструкцій: конспект лекцій (для студентів 4 курсу денної та 4-5 курсів заочної форм навчання та для слухачів другої вищої освіти напрямку підготовки 0921 (6.060101) «Будів­ництво») / Попельнух В.М.; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2008. - 207 с.

Автор: В. М.Попельнух

Рецензент: В.Я.Жиляков

Рекомендовано кафедрою будівельних конструкцій, протокол № 8 від

20.06.2008 р.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я