ВСТУП

Основним практичним завданням архітектури є організація матеріально-виробничого середовища для життя і діяльності людей.

Розпочинаючи вивчати курс, майбутній архітектор має зважати на те, що його творчі задуми можна реалізувати лише в матеріальній формі - виробах і конструкціях, виготовлених з конкретних будівельних матеріалів. Від того, з якого матеріалу зведено будівлю - дерева чи каменю, металу чи залізобетону -залежать і її архітектурний вигляд, і конструкторські вирішення, і вартість, і умови, і терміни експлуатації. Усе це взаємопов'язане.

Конструкція - один з головних тектонічних і виразних засобів архітектури. Це системи розрізу стін будівлі на окремі елементи - великі панелі або великі блоки, форми, розміри і рисунок заповнення прорізів, із світлопрозорих огорож - геометричні поверхні багатопрольотних покрить тощо.

Архітектурні конструкції - це комплексна характеристика конструктивного вирішення будівлі та її частин за матеріалом, виробами, структурою, що складають ту чи іншу частину будівлі, засобами захисту від різних дій, технологією зведення з урахуванням усіх фізико-технічних факторів.

Студенту-архітектору важливо засвоїти методологію підходу до застосування досягнень науково-технічного прогресу в архітектурній творчості, виявити взаємозв'язок між вибраними конструкціями, умовами експлуатації будівель та їх елементів. Отже завдання предмета "Архітектурні конструкції" полягає у вивченні проектування архітектурно-будівельної частини будівель і елементів, з яких вони складаються, без розгляду конструювання і розрахунку цих елементів (балок, ферм. колон тощо), що становить зміст курсу "Інженерні конструкції".

У даний час перед будівельниками постають такі найважливіші завдання: істотно піднести якість будівництва, здійснити подальшу індустріалізацію будівельного   виробництва,   послідовно   перетворюючи   його   в єдиний

промислово-будівельний процес зведення об'єктів з готових елементів: ширше застосовувати в проектуванні прогресивні науково-технічні досягнення, економічні проектні вирішення, конструкції, матеріали, передові методи організації виробництва і праці; удосконалити об'сяг планувальних і конструкторських вирішень повнозбірних житлових, цивільних і виробничих споруд; забезпечити подальшу уніфікацію, типізацію і стандартизацію елементів будівель.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я