4.5. Сходи

Сходи є не тільки засобом з'єднання поверхів, а й основним засобом евакуації людей у разі пожежі або в іншому аварійному випадку. Сходи мають бути зручними і безпечними при ходьбі, міцними, задовольняти санітарно-гігієнічні й протипожежні вимоги.

За призначенням сходи поділяють на основні, або головні - загального користування; допоміжні - горищні, підвальні, запасні службові, пожежні, аварійні, вхідні.

За розташуванням у будівлі розрізняють сходи:

внутрішні закриті - у сходових клітках;

внутрішні відкриті - у парадних вестибюлях, холах, а також деякі види допоміжних;

внутрішньоквартирні, призначені для з'єднання житлових приміщень у межах однієї квартири при розташуванні її в двох-трьох рівнях;

зовнішні.

Сходи складаються з похилих маршів і горизонтальних сходових, поверхових і проміжних майданчиків (рис.4. 13). Сходові марші - це ряд східців (приступок), що спираються на ряд похилих плит або ребер; відповідно конструкцію маршів називають плитною або ребристою. Ребра - похилі балки -можуть розташовуватися під східцями або обрамовувати їх. У першому випадку балки називають косоурами, у другому при врізуванні східців у бічні поверхні балок - тятивами.

За матеріалом сходи поділяють на дерев'яні, бетонні, залізобетонні з природних каменів, металеві. З дерева виготовляють сходи внутрішньо-квартирні, малоповерхового житлового будівництва; з металу - аварійні, технологічні, пожежні; з бетонних матеріалів - усі основні сходи цивільних і виробничих будівель.

За способами виготовлення сходи бувають збірними й монолітними.

У східців вертикальну грань називають присхідцем, а горизонтальну ­

проступом. Усі східці сходового маршу повинні мати однакову форму; крім верхнього й нижнього, які називаються фризовими і призначаються для переходу конструкції до сходового майданчика.

За кількістю маршів у межах одного поверху сходи поділяють на одно-, дво-., три-, чотиримаршові, із забіжними східцями, гвинтові, комбіновані. У сучасних будівлях сходи монтують переважно із збірного залізобетону у вигляді великоелементних суцільних сходових маршів і майданчиків (рис.4.14). Розрізняють два види конструктивного вирішення великоелементних сходів. За першим - для опоряджування двомаршевих сходів - потрібні чотири типи збірних елементів: два марші й два сходових майданчики (поверховий і проміжний). Сходові марші бувають плитної або ребристої конструкції, плитні - з фризовими східцями і без них; ребристі - із східцями у вигляді складок. Сходові майданчики виконують у вигляді великорозмірних ребристих плит трьох видів: із ребрами, розташованими з двох боків паралельно східцям маршів і з одним ребром з боку маршів. В усіх конструкціях майданчиків найнавантаженішим є переднє ребро, на яке крім плити спираються марші, через що воно має велику висоту. Несучі ребра сходових майданчиків можуть спиратися на поздовжні стіни сходових клітин.

За другим вирішенням сходові марші, суміщені з напівмайданчиками, монтують з одноплитних укрупнених елементів, що спираються на поперечні стіни сходової клітки, або на стіни жорсткості й ригелі каркаса. Кожний елемент складається з одного сходового марша і двох однакових майданчиків -верхнього і нижнього.

Малоелементні сходи складаються з окремих відносно малих елементів -косоурів, підкосоурних майданчикових балок, східців і плоских плит для майданчиків (рис.4.14). Несучі елементи таких сходів: підкосоурні балки, зароблені в стіни; косоури, що спираються на підкосоурні балки; окремі східці, що   укладаються   на   косоури   або   врізаються   в   тятиви (рис.4.15).


Надпись: е


0

to

Дерев'яні внутрішньоквартирні сходи, які мають максимально припустимий нахил 1:1,25 і ширину не менше 0,9 м, опорядковують на тятивах і косоурах (рис.4.16). Тятиви бувають врізними (проступи й присхідці вставляють у прорізи глибиною 15...25 мм) і з прибивними рейками товщиною 25мм, на які спирають і прибивають проступи й присхідці.

Огорожу сходів виготовляють із дерева і прикріплюють до тятиви. Тятиви і майданчикові балки виготовляють із брусків товщиною 60...80 мм, сходові майдаичики дерев'яних сходів - із дощок у шпунт або чверть. Знизу марші й майданчики можуть мати підшивку з дошок, яку іноді штукатурять.

Пожежні й аварійні сходи в цивільних і житлових будівлях виносять зовні. Пожежні сходи на дах виконують прамими і не доводять до рівня землі на 2,6 м. Ширину пожежних сходів добирають не меншою за 0,6 м. Тятиви пожежних сходів виготовляють із трикутників, швелерів або штабової сталі, східці - з круглої сталі (16...18 мм з інтервалом 260...300 мм на зварних швах). Аварійні сходи конструктивно аналогічні пожежним, але до них висувають додаткові вимоги: нахил сходів має бути не меншим за 45°, ширина аварійних сходів - не меншою за 0,7 м. На кожному поверсі передбачають майданчики.

Сходи драбинкою (службові) використовують для того, щоб потрапити з верхнього майданчика сходової клітки на горище або на суміщений дах; виготовляють їх з профільованого металу і стержнів довжиною 16 мм. Сходи драбинкою можуть бути відкидними або стаціонарними. Ширина таких сходів дорівнює 0,6 м.Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я